SATANİZM HAQDA

Azərbaycanda da yayılan satanizm haqqında… Xüsusi olaraq Xristianlığa ümumiyyətlə də bütün dinlərə qarşı “alternativ din” olaraq ortaya çıxan keçmişi olduqca köhnəyə söykən/dözməsinə baxmayaraq yaxın zamandan etibarən yeni bir din mahiyyətinə bürünən əhəmiyyətli bir hərəkətdir. Söz olaraq şeytana inanma, tanrı deyə tapınma mənasını verən satanizm; şeytana tapınma fəaliyyəti adı altında yəhudi-Xristian ənənəsinə Yəhudi – Hırıstiyan din tahakkümüne və xüsusilə də Xristianlığa qarşı başladılan bir reaksiyanın adı olmuşdur. Buna “Müasir Etiraz Hərəkəti” deməkdə mümkündür. Bu hərəkət başda Hırıitiyanlık omak üzrə bütün dinlərə və dinlərin ortaya qoymuş olduğu müqəddəs dəyərlərə qarşı bir başkaldırıyı təmsil edər. Bu səbəbdən, başda İngiltərə, Fransa, və Almaniya olmaq üzrə bəzi Avropa ölkələrində xüsusiyyətlədə Amerika ‘da ortaya çıxan, oradan digər ölkələrə yayılan Satanizm; Şeytanın ən əhəmiyyətli xüsusiyyəti olan müxalifət və başkaldırıyı əsas al/götürərək dinin və dini olan hər şeyin qarşısında, lakin şeytanın və onun təmsil etdiyi şeyin yanında iştirak etmə hərəkətidir. Müasir Satanizm ABŞ ‘li Macar əslli Anton Szandor Lavey tərəfindən qurulan Şeytanın Kilsəsi ilə ortaya çıxıb şəkillənmişdir. Satanizmin inanc ibadət və əxlaq anlayışını Edilməsi lazım olanlar və edilməməsi lazım olanlar olaraq ikiyə ayırıb araşdıra bilərik. Satanizm də inancları 21 Satanist nöqtə, 9 böyük qadağan və 9 məlumat olaraq ələ ala bilərik. 21 Satanist Nöqtə “The Dark Book of Satan” adlı əsərdə satanistlərin həyatı necə anlamalır lazım olduğu və digər fərdlərlə əlaqələrini təşkil edən iyirmi bir satanist nöqtə bunlardır; -Gücünü itirməmək üçün zəif və aciz (xaraktersiz, şəxsiyyətsiz) olanlara hörmət göstərmə -İçində müvəffəqiyyət yatdığı üçün gücünü hər vaxt sına -Xoşbəxtliyi barışda deyil zəfərdə axtar/ara -Uzun davamlı dinlən/istirahət etmədən çox istirahətlərini qısa tut -Yeni bir şey yaradacaqsansa köhnəni tamamilə yox et -ölümünü görə bilməyəcəyin heç bir şeyi çox çox sevmə -Quruluşu Qumun üzərinə deyil qayanın üzərinə tik… çünki quruluş yalnız bu gün ya da dünən üçün deyil hər vaxt üçündür-Hər vaxt, edilməmişi kəşf etmək üçün daha çox işlə/çalış -Boyun əyməkdənsə öl -Dəmirçilik ölümün qılıncını işləmək xaricində heç bir sanatsal dəyərə sahib deyil. çünki ölüm gətirən qılınc bir sənət şah əsəridir-Hər şey əsasdanda müvəffəqiyyəti əldə etmək üçün əvvəl özün üstünə çıx (özünü aşmağı öyrən) -Yaşayanların qanı yeni bir toxum yaratmaq üçün yaxşı bir gübrədir-Kurukafadan ibarət olan/yaranan piramidaların üzərində dayanan adam, daha uzaqları görə bilər -Sevgini bir kənara atma, lakin onu hər vaxt təhdid et/ət çünki o bir saxtakardır-Bütün böyük olan şeylər acı/ağrılı üzərinə qurulmuşdur-Ən qabaqda olmaqdan çox ən üst də olmağa çalış, çünki böyüklük orada yatar-Daha əvvəldən yaradılmış maneələri yox etmək üçün təzə və güclü bir külək kimi gəl-Burax sevgi, həyatında bir məqsəd olsun, amma ən böyük hədəfin böyüklük olsun -Kişi xaricində heç bir şey gözəl deyil amma bütün hər şeydən gözəl olan qadındır-Gücü maneə törətdiyi üçün bütün aldanma və yalanları rədd et Satanizmin 9 böyük günahı Satanizm digər bütün dinlərə qarşı çıxaraq günahı rədd edərkən özüdə edilməsini qadağan etdiyi qaydalar qoymuşdur. Satanizmdə ki 9 böyük qadağan bunlardır ; 1- Axmaqlıq (Stupitiy) Satanist günahların ilki axmaqlıqdır. Axmaqlar acı/ağrılı duy/eşitməzlər. Satanistlər həyatın tələlərlə dolu olduğunu söyləyərək tələlərə düşməmək və axmaq olmamaq üçün səy göstərilməsi lazım olduğunu müdafiə edər. 2- Olmadığın kimi görünmək (Preteniousness) Boş lovğalanmaların narahat edici bir şey olduğunu söyləyərlər və Lesser Magic ‘en kardinal qaydalarına xitab etmədiyini bildirilər. 3- Solipsizm Satanizm ‘e görə başqalarına qarşı davranışlarını dengelemek lazımdır. çünki qarşıdakı adam sənin istədiyin kimi olmaz yəni sənə ayaq uyduramayabilir. Bu səbəbdən ötəri Satanizm, adam sənə necə davranırsa adamın da ona elə davranmasını nəsihət edər və asanlıqla yanılmaya düşülə biləcəyini bu səbəblə hər an diqqətli olmaq lazım olduğunu bildirər. 4- özünü aldatmaq (Self – Decient) Satanistlər üçün ən böyük Kardinal günahlardan biridə özünü aldatmadıyar. Qarşındakı kəslərə hər hansı bir səbəbdən ötəri (tabu, ön mühakimə, xarici nəşr/təzyiq vs) olmamasına baxmayaraq böyüklük yaraşdırıb hörmət göstərməyi rədd edərlər. Satanizm üçün əsl olan fərdi çıxardır və müqəddəs olan fərdin yalnız özüdür. 5- Sürüyə uyğun gəlmək (Herd Conformity) Bir adamın digər bir adamın istəklərini yerinə gətirə bilməsi ona bir çıxar təmin etməsi ön şərtinə bağlıdır. Əks halda bir çox adamın istəklərinə uyğun gəlmək onu kölələşdirər. BU səbəblə kölə olmaqdansa ağıllı bir əfəndi seçməlidir. 6- Perpektif əskikliyi (Lack Of Perspektive) Satanizm yaşayaraq hər gün tarix yazıldığını bu müddətdə perspektiv əskikliyinin böyük ağrıları da özü ilə gətirəcəyini bildirər. Bu səbəblə hər vaxt geniş tarixi və ictimai faktları görmək lazımdır. Sürüyə uyğun gəlmək azadlığı məhdudlaşdırar. 7- Ortodoksları unutmamaq ( Forgetfulness) Daha əvvəl var olan və cəmiyyət tərəfindən dedilen və ya fərd tərəfindən dedilen şeylərin yeni bir görünüş altında və fərqli bir şeymiş kimi təqdim edilməsi ehtimalına qarşı diqqətli olmaq lazım olduğunu əksinə davranışın günah olacağına inanarlar. 8 – Conterproductive pride Satanizm ‘en qaydas(n)ı “əgər sizin üçün faydası varsa edin” dır. Lakin sizin aleyhinizeyse və küncə sıxışdığınızda tək çıxış təəssüf edirəm bir səhv etdim, kaş ki razılaşa bilsək demək isə bunu edin. Lakin sonra təkrar sınamaq lazım olduğunu bildirər. Yəni fərdi çıxarın üçün hər şeyi edin. 9- Estetik əskikliyi ( Lack of Aesthetics) Fərd universal estetik görünüşə əhəmiyyət verməkdənsə istədiyi kimi görünmə azadlığını istifadə etməlidir. Başqalarına xoş görünmək üçün daranmış saçlara vs ehtiyac yoxdur. Satanizmin 9 Böyük Məlumatı Satanizmin 9 böyük məlumatı isə bunlardır;Satanizmə görə insan özünü çəkinməməli istədiyini etməlidir. Satanizm ruhi ümidlər yerinə var olması müdafiə edər. Satanizm nankor insanlar üçün vaxt xərcləməkdənsə haqq edənlərə incəlik göstərməyi əmər. Satanistlər özlərinə vuranlara digər yanaqlarını uzatmaqdansa intiqam almağı əmər. Satanizm vampir olmaq üçün vaxt xərcləməkdənsə daha həqiqi məsuliyyətlərini yerinə yetirmək lazım olduğunu müdafiə edər. Satanizm bütün dinlərdə günah deyə söykədilən şeylərin romantik və zekasal zövqdən ibarət olduğunu müdafiə edər. Şeytan kilsənin ən/en sadiq dostudur. Satanizmə görə insanlar heyvanlardan bəzən yaxşı amma əksəriyyətlə pislik edən canlılardır. Satanizm ‘e görə insan özünü aldatmamalı ağılıyla olduğu kimi görünməlidir. İbadət və Əxlaq anlayışları Satanizm ‘en təməlində ənənəvi düşmən olaraq Xristianlıq dini görülməkdə, cəmiyyət tərəfindən qəbul görülən təməl əxlaq kuraları dedilmektedir. Cinsi pozğunluqlar, cinayətlər, quru cadu və cadugərlik Satanistlərin bizzatihi etdikləri hadisələrdir. Satanizm ‘də bəzi ədədlərin xüsusi bir əhəmiyyəti vardır. 13 sayının müqəddəsliyinə inanarlar. 666 sayına xüsusi bir əhəmiyyət verdikləri bilinməkdə olub, bu ədədin müqəddəs kitablarda (tövrat, Zəbur, İncil) keçən Şeytan ilə əlaqədar ayə sayına bərabər olduğu düşünülməkdədir. Pişiyin dünyada şeytana ən yaxın heyvan olaraq qəbul edildiyi, bu səbəblə ayinlərində pişik qurban edilərək ruhi mənada Şeytan ilə birləşmənin qəbul gördüyü düşünülməkdədir. Satanist mərasimlər, ortaya qoyulan pentaqram işarəs(n)i ətrafında şamların yandırılması, baltaların əldə tutulması, tərs xaç işarəsinin çəkilməsi veyatahta bir xaçın yandırılması, Şeytana dua edilməsi və qurban olaraq bir pişiyin kəsilərək qanının içilməsi ilə inkişaf edib, ümumiyyətlə bürcləri eyni olan və ya bir-birinə yaxın qız və kişilərin cinsi əlaqəyə girməsiylə bitər. Pişiyin qurban edilməsinin səbəbi isə şeytana ən yaxın heyvan olaraq görülməsidir. Bəzən Satanist ayinlərdə şeytana bakirə qızlar da qurban olaraq təqdim edilməkdədir. Satanistlər ən böyük xüsusiyyətlərində biri isə böyük bir gizlilikdir. Qrup üzvlərinin ailə və yaxın ətraflarından belə Satanist olduqlarını gizlədikləri, buna səbəb olarakta hər hansı bir şərhdə ol/tapılmaları halında Şeytanın lənətinə uğrayaraq başlarına pis şeylərin gələcəyinə inanmalarıdır. Satanistlər intiharı bir ibadət hesab edərlər. İntiharın seçilmə səbəbi, bütün dinlərdə adamın öz canına kıynmasının qəti şəkildə qadağan edilməsinin təsiri böyükdür. İntihar edən adam və ya qrup elamanlarınca edilən təlqinlərlə buna çətinlik çək/məcbur edilən şəxslər bir an əvvəl ölüb cəhənnəmə gedərək Şeytana xidmət etməyi düşünməkdədir. Müqəddəs Kitabları Anton Szandor Lavey ‘en yazmış olduğu Satanist Bible (Şeytanın Qeyd dəftəri ) adlı kitab, Satanist qruplar tərəfindən Şeytan ‘ın müqəddəs kitabı olaraq qəbul edilməkdədir. Bu kitab da qısaca bu qanunlar açıqlanmaqdadır ;Sonsuz fərdi təmin üçün işlə/çalışHəyatı canlı yaşa Düşmanndan nifrət et, sənə vuranı yox et Sadə bir həyat yaşa, heyvanlar kimi ol Günah deyilən şeyləri müdafiə etmək lazım olduğunu Şeytanın qisası olaraq istifadə edildiyində bütün dinlərin dostu olduğu İstəmədikcə kimsəyə ağıl verməməyi İnsanın özünü əsla aldatmaması lazım olduğukimi qanunları Satanizmin təməl təlim və qanunları olaraq şərhə işlə/çalışar. İndiki vaxtda Satanizm Satanizm indiki vaxtda ağırlıqlı olaraq Norveç ‘ te görülməkdədir. Norveç ‘en xaricində ABŞ, Rusiya, Polşa, Almaniya da görülməklə birlikdə dünyada bütün ölkələrdə şeytana tapınan kəslərə və birliklərə rast gəlinməkdədir. Şeytanın Kilsəsi adı altında təşkilatlanmağa işlərinə baxmayaraq Satanizm də hər şey fərdçiliyə söykən/dözdüyündən ötəri bu çox çətin görünməkdədir. Xüsusilə Satanist cinayət və İntihar hadisələriylə gündəmə gəlməkdə və Bəzi ölkələr tərəfindən qadağan edilmişlər. ölkəmizdə Satanizm bir din olaraq qəbul edilməmək və Satanizm ‘en yayılması cəmiyyət nizamını pozduğundan ötəri maneə törədilməkdədir. Bütün dünyadakı ədədləri haqqında bir təxmin etmək olduqca güc olmasına baxmayaraq ölkəmizdə ədədlərinin 3.500 ətrafında olduğu təhlükəsizlik qeydlərində ifadə edilməkdədir. Satanistlər hər həftə ən azı bir ayın ( törən, yığılma ) keçirirlər. Və bu ayinlərdə mütləq qan tökülməlidir. Əsasən pişik kəsilməsi ilə tanınırlar. ama Pişik məqsəd deyil, Yəni hər bir heyvan kəsməye icazə var. Bu kəsilən heyvanlar , Qurban verilirlər. Qurban üçün qan axıdılmalıdır. Bəzən Insani da qurban edirlər. Ama insan öldürmək cinayət olduğu üçün ( yəni həbsxanaya düşə bilərlər). Bunu çox vaxt heç etmirlər və ya çox az edirlər. özlərini qurban edən satanist də heç də az deyil. Satanistlər Allaha inanırlar. Lakin Allahı özlərinə ən böyük düşmən seçiblər.

HosT (aLLiAnCe)

Şərhlər:

 1. VeFaSiz_Giz dedi ki:

  Eziyete gore cox sagol amma men hecne basha dushmedim sorry
  100 oxuyum vseravno mene catan deyil mosking

 2. HosT (aLLiAnCe) dedi ki:

  he onda ozunu yorma

 3. VeFaSiz_Giz dedi ki:

  Sitat: HosT (aLLiAnCe)

  he onda ozunu yorma

  oldu )) yaxshisi budu men oz ishimle meshkul olum mosking

 4. e_s_k_a dedi ki:

  HosT (aLLiAnCe),
  я тоже ни че не пойму так что лучше не прочту сагол

 5. HosT (aLLiAnCe) dedi ki:

  Sitat: e_s_k_a
  я тоже ни че не пойму так что лучше не прочту сагол


  hecne basa dusmedim tercume elede ne olar

 6. Avtosh_227 dedi ki:

  tewekkurler…

 7. Jasmin Azeri dedi ki:

  Arada anlawilmazliqlar olsa da cox maraqli idi twk Satanist cox dexlisiz 1 \"din\"dir qanunlarini 1 insan teyin edir.

 8. fanya_ya dedi ki:

  axxxx ya tak lyublyu ixxxxxxx

 9. satanist666 dedi ki:

  satanist dem