ƏMƏLİ GÖSTƏRİŞLƏR

ƏMƏLİ GÖSTƏRİŞLƏR
ƏMƏLİ GÖSTƏRİŞLƏR

Mə’rifət əhlindən bə’ziləri bu yolu ötüb keçmək üçün aşağıdakı işləri tövsiyə etmişlər:
1-Mürid hər bir şeydən əvvəl, tövbə vasitəsilə öz nəfsini günahlardan, çirkin və rəzil xislətlərdən təmizləməlidir. Əvvəl tövbə məqsədi ilə qüsul et, qüsul halında günahlarını, batini aludəliklərini nəzərində canlandır və mehriban Allaha belə ərz et: “Pərvərdigara, günahlardan tövbə edərək Sənə tərəf qayıtdım. Qərara almışam ki, bir daha günah etməyim. Bədənimi su ilə pakladığım kimi, qəlbimi də günahlardan, aludəliklərdən rəzil xüsusiyyətlərdən paklayıram.”
2.Özünü daim Allahın hüzurunda gör və çalış ki, bütün vəziyyətlərdə Allahı xatırlayasan. Əgər azacıq qəflət baş vermiş olsa dərhal tövbə et.
3.Öz nəfsini günaha aludə olmamasından ötrü tamamilə nəzarət altına al. Gecə-gündüz ərzində nəfsdən hesab çəkmək üçün müəyyən bir saat ayır, gündəlik əməllərini tam diqqətlə araşdır, onu ciddi şəkildə mühasibəyə çəkib cəzalandır.
4.Sükuta riayət et, zərurət miqdarından artıq danışma.
5.Ehtiyac qədərində yemək ye, çox yeməkdən, qarına qulluq etməkdən çəkin.
6.Daim dəstəmazlı ol. Hər vaxt dəstəmazın batil olsa dərhal yenidən dəstəmaz al. Peyğəmbəri-Əkrəm (s.ə.v.v) buyurur: «Mütəal Allah buyurur: “Hər kəs dəstəmazı batil olduqdan sonra yenidən dəstəmaz almasa Mənə cəfa etmişdir. Hər kəs dəstəmaz aldıqdan sonra iki rəkət namaz qılmasa Mənə cəfa etmişdir. Hər kəs namaz qılıb dünya və axirət işləri barəsində dua etsə, onun duasını qəbul etməsəm Mən ona cəfa etmiş olaram. Lakin Mən cəfakar Allah deyiləm.1”
7-Gecə-gündüz ərzində bir saatı hüzuri-qəlblə Allaha diqqət etməyə ayır. Əgər gecə zamanı, xüsusilə səhər çağları olsa daha yaxşı olar. Sakit bir guşədə əyləş, başını dizlərinə qoy və bütün duyğularını özünə cəm et. Yad fikirlərin daxil olmasının qarşısını ciddi şəkildə al. Bir müddət bu əməli davam etdir, bəlkə bunun vasitəsilə sənin üçün mükaşifələr (qeyb aləmindən olan görüntü) hasil olsun.
8.«Ya Həyyu ya Qəyyum, ya Mən la ilahə illa ənt» zikrini daim dildə və eyni zamanda hüzuri-qəlblə təkrarla.
9.Gecə-gündüz ərzində uzun bir səcdə yerinə yetir və imkan olduqca hüzuri-qəlblə bu zikrləri təkrar et: “La ilahə illa ənt, subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin.”
Səcdənin davam etdirilməsi dəfələrlə təcrübədən çıxmışdır və çox müsbət tə’sirləri vardır. Bə’zi ariflər barəsində nəql olunur ki, səcdədə bu zikri dörd min dəfə təkrar edirmişlər.
10.Gecə-gündüzdə bir saat hüzuri-qəlb ilə “Ya Ğəniyyu ya Muğni” sözünü təkrarlamaqdan ötrü ayır.
11.Hər gün hüzuri-qəlblə bir qədər Qur’an oxu, ayələrin mə’nasında təfəkkür et. Əgər ayaq üstə oxusan daha yaxşı olar.
12.Sübhə yaxın yuxudan oyanan zaman dəstəmaz al və sakit bir yerdə hüzuri-qəlb ilə gecə namazı qıl, vətr namazının qunutunu uzat, özün və mö’minlər üçün bağışlanmaq istə.
Gecə namazından sonra “Səxrə” ayəsini hüzuri-qəlblə yeddi dəfə oxu, çünki bu, yəqinin hasil olmasında, Allahdan başqasının fikirlərinin zehindən çıxarılmasından ötrü çox faydalıdır. Səxrə ayəsi budur:
“İnnə Rəbbəkumullahulləzi xələqəssəmavati vəl-ərzə fi sittəti əyyamin, summəstəva ələl-ərşi yuğşil-ləylən-nəharə yətlubuhu həsisən vəş-şəmsu vəl qəməru vən-nucumu müsəxxəratin bi əmrih, əla ləhul-xəlqu vəl-əmru, təbarəkəllahu Rəbbul-aləmin. Ud’u Rəbbəkum təzərruən və xifyətən innəhu la yuhibbul-mu’tədin və la tufsidu fil-ərzi bə’də islahiha vəd’uhu xovfən və təməən innə rəhmətəllahi qəribun minəl-muhsinin.2”
Nəzrədə tutulan nəticəyə çatmaq üçün qırx gecə-gündüz bu göstərişə əməl edilməlidir. Mümkündür ki, Subhan Allahın nəzərini cəlb edəsən və sənin üçün müəyyən uğurlar hasil olsun. Lakin əgər birinci qırx günlükdə müvəffəq olmasan mə’yus olma, ikinci qırx günlüyü daha artıq ciddiyyətlə başla və öz istəyinə çatıncaya qədər davam etdir. Əgər yenə də müvəffəq olmasan öz nəticəni əldə edənə qədər üçüncü, dördüncü və sair qırx günlükləri davam etdir. Heç vaxt əməldən, ciddiyyətdən, nəfslə cihaddan usanma, Allaha mə’rifət yolunda ciddiyyət göstər və mehriban Allahdan müvəffəqiyyət dilə. Səndə iste’dad və qabiliyyət formalaşan zaman Allahın köməkliyi ilə nailiyyət əldə edəcəksən.
Əgər arif işin əvvəlində bütün bu işləri əncam vermək üçün qüdrət və himmətə malik olmasa az miqdardan başlayıb tədricən artıra bilər. Lakin bu əməllərin ən mühümü təfəkkür, nəfsin nəzarət altına alınması, hüzuri-qəlb və Allaha diqqət yetirməkdir. Əsas məsələ budur ki, təkamül yolçusu pərakəndə şəkildə olan bütün fikirlərini nəfsdən (qəlbdən) uzaqlaşdırsın və birbaşa Allaha diqqət yetirsin. Əlbəttə, bu çox çətin işdir.
Allahdan başqa olan fikirləri qəlbdən çıxarmaq üçün tədricən dörd mərhələni ötmək olar:
1.Birinci mərhələdə çalışın zikr halında ikən bütün diqqətiniz zikrlərə yönəlsin, bütün başqa fikirləri başınızdan çıxardın. Bu əməli o qədər davam etdirin ki, nəfsinizə kamil şəkildə hakim kəsiləsiniz və onun başqa fikirlərə yönəlməsinin qarşısını alasınız.
2.İkinci mərhələdə, elə birinci yolda olduğu kimi, zikrlə məşğul olun, bu şərtlə ki, zikrin mə’na və məfhumlarına tam diqqət yetirəsiniz, onları zehninizdən keçirəsiniz, digər fikirlərin hücum gətirməsindən tamamilə uzaq olasınız. Bu göstərişi o qədər davam etdirin ki, nəhayət zikrin bütün mərhələlərində başqa fikirlərin qəlbə yönəlməsinin qarşısını ala biləsiniz. Eyni halda, zikrlərin məfhum və mə’nalarına da diqqətlə nəzər yetirməlisiniz.
3.Üçüncü mərhələdə çalışmalısınız ki, ilk növbədə mə’naları qəlbinizdə canlandırasınız, zikrləri qəlbən qəbul edib onlara iman gətirdiyiniz üçün onu dilinizdə təkrar edəsiniz. Həqiqətdə dil qəlbə itaət edir.
4.Dördüncü mərhələdə çalışırsınız ki, bütün fikirləri, məfhumları, mə’naları və hətta zikrlərdən təsəvvür olunan məfhumları belə, qəlbinizdən çıxardasınız, onu sübhan Allah tərəfindən əta olunan nuraniyyət üçün hazırlayasınız, bütün varlığınızla Haqq-Təbarəkə və Təalaya diqqət yetirəsiniz, Ondan başqa hər bir şeyi qəlbinizdən çıxardıb qəlbin qapısını Allah tərəfindən olan lütflərə açasınız. Bu zaman mümkündür ki, Allah tərəfindən olan məxsus lütflərə layiq görüləsiniz, ilahi nurdan istifadə edəsiniz, onun cazibəsi ilə kamal mərhələsinə doğru seyr edəsiniz. Təkamül yolçusu bu məqamda o qədər qərq ola bilər ki, Allahdan başqa heç bir şeyi görməyə bilər, belə ki, hətta öz nəfs və davranışlarını da müşahidə etməyə bilər, yalnız Allahla ünsiyyət bağlaya bilər.
Yaxşı olar ki, sözün davamını Allah övliyalarının dilindən gətirək. Çünki, onlar bu yolu keçib getmiş, Allahla üns, liqa və şövq məqamının ləzzətini dərk etmişlər.
1 “Vəsailuş-şiə”, 1-ci cild, səh.268

2 “Ə”raf” surəsi, ayə:54-56, “Üsuli Kafi”, 1-ci cild, səh.344

Ayətullah İbrahim Əmini “Nəfsin saflaşdırılması” kitabinda

Rast

Şərhlər:

 1. MILAQROS dedi ki:

  cox sagol RAST
  ALLAH RAZI OLSUN

 2. meymunka dedi ki:

  MILAQROS,
  ya_za Allah razi olsun!maraqli xeberdir!!!

 3. Admin dedi ki:

  Dostum Cox Sag ol Bu xeberine gore senin xeberlerini gozleyeceyik 🙂

 4. VeFaSiz_Giz dedi ki:

  Allah razi olsun,

 5. Rast dedi ki:

  Зalışacam maraqlı və dьşьndьrьcь xəbərlər yazım
  Allah hamınızdan razı olsun!

 6. e_s_k_a dedi ki:

  Rast,
  Cпс))

 7. aznetin_gozeli dedi ki:

  ALLAHIN REHMI VE MERHEMETI HER ZAMAN SENIN VE SENIN SEVDIKLERININ USTUNDE OLSUN!

 8. Rast dedi ki:

  Gozel dualariniza gore minnetdaram haminiza.
  Calisacam gozel xeberlerle sizleri sevindirim Inshallah

 9. IzYuMinKa dedi ki:

  Rast,
  cox sag ol maraqli xeberine gore.ALLAH RAZI OLSUN!!!!!!!

 10. Devil_666 dedi ki:

  twk rast

 11. Devil_666 dedi ki:

  allah rzi olsun

 12. _Sia_ dedi ki:

  Deyerli yazidir.

  ALLAH Razi olsun !…