insani bir deqiqeye nce tanimali?

insani bir deqiqeye nce tanimali?

Üz quruluşları
Əgər insanın üz ölçüləri arasında mütənasiblik varsa, məsələn, alnı ilə çənəsinin uzunluğu bərabərdirsə, bu, onun intelektual qabiliyyətinin inkişaf etməsindən xəbər verir. Bir qayda olaraq, belə insanlar güclü hissiyatlı, dözümlü və anlayışlıdırlar. Üçbucaq sifət insanın hiyləgərliyindən xəbər verir. Əgər bu insanın qabağa çıxmış və enli alnı varsa, deməli bu insan həmdə fitri istedada malikdir. Təəssüf ki, bu cür insanlar həmdə satqınlığa meyillidirlər.
Sifəti trapesiya quruluşa malik insanlar isə intelektual hissiyatlı və artistlik xüsusiyyətlərinə malik olmaları ilə seçilirlər. Bu cür simalı qadınlar bir qayda olaraq optimistlər adlandırmaq olar. Onlar xoşbəxtcəsinə yaşayır və ətrafları üçündə xoş atmosfer yaratmağa çalışırlar.
Kvadrat sifətli insanlarda mərdlik, dözüm, bir çox hallarda isə qəddarlıq həddinə çatan soyuqluq var. Onları kobud kateqoriyasına aid etmək olar. ünsiyyətdə onlar səmimi və sözü üzə deyəndirlər. Həmin insanlar sıravi icraçıdırlar. Baxmayaraq ki, həyati boyu lidreliyə can atırlar.
Yumru sifət insanlar isə açıqqəlbli, sülhsevər, həlim xasiyyətli olurlar. Həmçinin
dalaşqanlıqları ilə çox seçilirlər. Onlar komfortlu gözəl kampaniyanı sevir, şan şöhrətə meyl etməməyə çalışırlar…
Qaşlar
Qaşlar insanın emosiyalarını ifadə edir. Onun qurulurşu, rəngi, sıxlığı həmdə ağıl və emosiyaların balanslaşdırılmasından xəbər verir. Ona görədə ideal qaşlar uzun və enli olanlar sayılır. əgər qaşların axırı yuxarı qalxıbsa, həmin adamın səxavətliliyindən və mərdliyindən xəbər verir. Belə adamlar doğuşdan müvəffəqiyyətli sayılırlar.
Yox, əgər qaşların sonu aşağı meyllənibsə, bu, həmin adamın utancaq olduğundan xəbər verir. Əgər qarşınızdakı şəxs qısa və seyrək qaşlara malikdirsə, onunla ehtiyyatlı davranın. Çünki onun hər an emosional “partlayışlar törədəcəyi” istisna deyil.
Gözlər
Əgər gözlər gözəl və cəlb edicidirsə, bu, insanın sağlamlığından, müstəqilliyindən, ağlından və temperamentindən xəbər verir. İri gözlər insanın sentimental olmasını, tez küsəyən olmasını göstərir. Balaca gözlü insanlar bir qayda olaraq paxıl və özünə qapanan olurlar. Onların həyatda sevmədiyi bir şey varsa, o da ünsiyyətdir.
Burun
Uzun burun-individuallığın, balaca burun isə optimizmin və ürəyiaçıqlılığın əlamətidir. Burnunun ucu nazik olan insanları hiyləgər və kinlilər kateqoriyasına aid etmək olar. Amma burnunun ucu böyük və ətli olan insanlar bir qayda olaraq, səmimi və ürəyiaçıqdırlar. Burnunun ucu yuxarı qalxmış insanlar (xalq arasında “kurnos” adlandırırlar) özündən razı, eqoist adlandırmaq olar.
Ağız
Əgər insanın ağzı böyükdürsə, bu, onun mərd olduğunu göstərir. Yox, əgər şair demişkən “dar badam sığışmayan dar ağızlı”dırsa, onu zəif xarakterli adlandırmaq olar.
Dodaqlar
Əgər üst dodaq alt dodaqdan daha böyükdürsə və ümumi görüntüdə onu “kölgə”də qoyursa, deməli, həmin adam qətiyyətsizdir.Yox, əgər mənzərə əksinədirsə, həmin şəxs eqoist, məqsədinə çatmaq üçün qarşıdakı bütün maneləri qəddarcasına dəf etməyə hazır biridir.
Nazik dodaqlar insanın hiyləgərliyindən və paxıllığından xəbər verir. Ətli dodaq isə kobudluğun göstəricisidir.
Qırışlar
Burun boşluğundan ağızboşluğuna qədər qırışlar yaranıbsa, bu, insanın hiyləgər olduğundan xəbər verir. Gözün ətrafında qırışların çoxluğu, deməli, həmin insan olduqca çətin həyat tərzi keçirir. Qırışlar dodaqların ətrafında çoxdursa, bu, həmin adamın gəncliyində əldə etdiyi bütün uğurların qocalığda itirməsindən xəbər verir.
Qulaqlar
Formasız, solğun rəngdə olan qulaqlar həmin şəxsin orqanizmində ciddi fəsadların olduğunu göstərir. Həddən artıq böyük qulaqlar balanslaşdırılmamış şəxsiyyət haqqında məlumat verir. Başın quruluşuna uyğun olmayan kiçik qulaqlar isə həmin şəxsin həyatda müvəffəqiyyət qazanmadığı, hələ də özünü tapa bilmədiyi deməkdir.
Gülüşlər
Gülərkən əlini ağzına tutan insan utancaq və qətiyyətsizdir. Belələri yaxındalrı ilə çox çətin ünsiyyət qururlar. Güləndə başını yuxarı aşağı tərpədən isə diqqət mərkəzində olmağı sevənlərdir. həm gülüb həmdə burnunu qırışdıran insanlar isə kaprizləri və emosionallıqları ilə insanı yorur. Gülüşünü saxlamağı bacaran və hündürdən gülməməyə çalışan insanlar sədaqətli, sakit, təmkinli insanlardır. Heç bir kompleks və hiss keçirmədən hündürdən, ağzını açaraq gülən kişiləri isə yüngül xasiyyətli adlandırmaq olar. Amma onların intelektual planda uğur qazandıqlarını demək olar. Əgər insan güləndə çiyinləri atılıb düşürsə, onunla ehtiyyatlı olun. Hiyləgər və təhlükəlidirlər
Poza
Biz bir kəsin bədən pozasını görəndə onun haqda fikir söyləyirik.İnsanların duruşu onlar haqda çox şey deyir.Misalçün insanın çiyinlərinin aşağı düşməsi,bir az sallanması və yaxud başı aşağı gəzməsi onun əhvalının pis olduğunu göstərir.
Həmin an onların gözlərinin ifadəsi deyir:Bu dünya mənə maraqlı deyil,ətrafa biganəyəm. Müqayisə etsək misalçün dik və başı yuxarı şux addımla gəzən adam haqda heç vaxt belə təəssüratda ola bilməzsən.Bizim bədən pozamız bizim əhvalımızı çox yaxşı əks etdirir. Odur ki,bu fakta diqqət yetirin:Bir dəfə əhvalınız pis olanda şüurlu olaraq özünüzü məcbur edib dik yeriyin və başınızı da dik tutaraq irəli baxaraq.Sən az sonar hiss edəcəksən ki,əhvalında müsbət dəyişiklik baş vermişdir.
Maraq və hörmət
Başqa bir duyğunun pozayla əlaqəsini təsvir edək.Sən bir kəsə nəsə deyən zaman onun bütün bədənini sənə tərəf çevirməsi onun əlamətidir ki,həmin kəs üçün sənin söhbətin maraqlıdır və o diqqətlə sənə qulaq asır.
Qapalılıq ya açıqlıq?
Poza qapalı və ya açıq ola bilər.Bir kəs səninlə ünsiyyətdə olan zaman özünü rahat hiss etmirsə əksərən dərhal qapalı poza vəziyyətini alır. Qapalılığın əlamətləri:O, ayaqlarını və ya qollarını çarpazlayıb dayanıb yaxud əlindəki əşyanı (məs:çanta) öz önündə tutaraq sanki ondan müdafiə kimi istifadə edir.Bu həm də tanımadığın biriylə söhbətə başlayan zaman görünə bilir.O vaxta qədər ki,aranızda inam,etibar formalaşmayıb. Başqa sözlə desək səmimi mühit yaranınca. Unutmayın ki,bu əlamətlər ancaq səmimi mühitin yaranmasıyla aradan qalxır.
Toxunmanın gücü O mənə toxunur.
Toxunma hər bir kəsin həyatında vacib amildir.Biz toxunma və toxunulma olmadan yaşamaqmümkün deyil.Kifayət qədər oxşanılmayan,əzizlənməyən körpə böyüyəndə bir çox qüsurlara malik olur.Uşaqlıqdan buna öyrənmiş insan isə sonralar da bunu istəyir..Bir kəsin başqa insanlara yaxud əşyalara necə toxunması onun haqda çox informasiya verə bilər.Toxunma toxunannın inamı,hörməti barədə məlumatla yanaşı onun insanlarla mənəvi güc fərqi barədə məlumata malikdir. Bədən dilində bu güc fərqi belə təsnif olunub:
Dostcasına çiyinə vurma
Başa astadan zərbə vurma
Qolu kimisə çiyninə dolama
Toxunma və yaxınlıq
Toxunma və yaxınlıq sıx əlaqəlidirlər.Yaxınlıq (səmimilik,məhrəmlik) toxunmanın itezliyi və başqa siqnallarla:göz kontaktı,təbəssüm və.s. ilə ifadə olunur. Bu siqnallar toplusu yaxınlığın dərəcəsi barədə məlumat verir.
Nə dərəcədə yaxınsan?
Fiziki yaxınlıqda və ya toxunmanın formasında dəyişiklik baş verəndə biz yaxınlığın dərəcəsinin dəyişməməsi üçün digər siqnallarda dəyişiklik edəcəyik.. Misalçün kimsə bizim məxsusi ərazimizə girdiyi zaman bizm onunla göz kontaktını kəsməyimiz(üzümüzü çevirmə) məhz bu tarazlığı qorumaq üçündür. Eyni şey toxunuşların sayı normadan çox olanda və ya söhbətin mövzusu lap şəxsiləşəndə də baş verir. Bütün bunlar yaxınlıq dərəcəsinin qorunması üçündür.. Sizcə tutaq ki,dolu avtobusda sizinlə üzbəüz duran insan xoşunuza gəlməyəndə niyə onunla göz kontaktında olmaqdan qaçırsız,yana yaxud tavana baxırsız?.Bu sizin o naməlumla aranızda olan aşağı qiymətə malik yaxınlıq dərəcənizin qorunması üçündür.

aznetin_gozeli

Şərhlər:

 1. РоК_МаньЯчеГг dedi ki:

  Мендже \"Копи-Пасте\"сиз Олса Сайт Даха Мараглы Олар….. Бирде, Инсаны Бир Нече дегигейе Танымаг Мюмкюнсюздю… Садедже Олараг, Мюеййен Менада Яхшы Яда Пис Бири Олдугуну Анламаг Олар….

 2. VeFaSiz_Giz dedi ki:

  spasibo za temu,,,

 3. MILAQROS dedi ki:

  amma menim fikrimce indiki zemanede insanlari tanimaq qeyri mumkundur.uzune baxirsan kak angelocek amma ici kak vedma thanks za novost

 4. meymunka dedi ki:

  sposibo za novost!

 5. Admin dedi ki:

  xebere gore thans menim cox xoshua geldi marali idi amma insani bir nece deqiqeye tanimaq olmaz .Sadece simasindan formalawdirmaq olar nece insan olacaq 🙂

 6. IzYuMinKa dedi ki:

  xebere gore thanks

 7. aznetin_gozeli dedi ki:

  privetiki vsem.
  na samom dele men ozumde onunla razi deyilem ki, insani bir deiqqeye taniamq olar.
  amma gelin her syee real yanasaq.bunu insna psixiologiyasini iler boyu oyrenene mutefekkirler soyleyib. ve esline bele bir sey var.
  KAZUAL ATRIBUSIYA——– INSAN NEYI ILKE ANAD ANDA NEEC DERK EDBESE ELECE DE QALIR YADIANDA, BIZ DE ELEYIK. BEZEN IK GORUSDE UREYIMIZ EYATMAYAN ISNA ILER UZUNUNE ETSE BELE UREYIMEIZ YEEND EYATMIR.
  NEZERE ALAIN KI, BURDA 1 DEQIQ DEYEDNE BU DEQIQE SIMVOLIK DEYILIB, YENI QISA MUDDETE.