“Tekbburluk (Ozunden raziliq)”…

alt

Tekebburluk (ozunden raziliq)

Kibir gцstərmə, kibrlənmə,цzьnь başqasından ьstьn gцrmə, inad edib haqqı qəbul etməməyə təkəbbьrlьk (цzьndən razılıq) deyilir.
Təkəbbьr ərəbcə bir kəlimədir və kə-bə-rə kцkьndən əmələ gəlmişdir. Təkəbbьr bu kцkdən tцrəyən ”təkəbbərə” felinin məsdəridir. Təkəbbьrьn ziddi təvozəkarlıqdır.
Quranın mьxtəlif ayələrində Uca Allah təkəbbьrlь olmağı qınamış, цzlərini başqalarından ьstьn qəbul edib, başqasına xor baxan insanları tənqid etmiş və bu tip davranışların doğru olmadığını bildirmişdir.
Haqsız olaraq yer ьzьndə təkəbbьrlьk gцstərənləri ayələrimdən uzaqlaşdıracağam. Onlar bьtьn mцcьzələri gцrsələr də onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu gцrsələr, ora yцnəlməz, azğınlıq yolunu gцrsələr, onu цzlərinə yol seзərlər. Bu ona gцrədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular”. (əl-araf 7146)
Bu ayədə ifadə edildiyi kimi, keзmiş peyğəmbərlərin zamanında təkəbbьrlə hərəkət edib, Allah yolundan uzaqlaşanlar, ilahi əmirlərdən və peyğəmbərlərin təbliğlərindən məhrum olmuşdular. Bu gьndə təkəbbьrlə hərəkət edib Peyğəmbər (s.a.s) in yolundan və onun bizə əmanət olaraq buraxdığı Qurandan ьz зevirənlər, ilahi hikmətlərdən məhrum olacaqlar. (Seyyid Qutub, fi zilali Quran, Beyrut III,67)
Peyğəmbərlər belə təkəbbьrlьk edən, цzlərini başqasından ьstьn gцrən insanların şərrindən Allaha sığınmışdılar.
Musa dedi: “Mən Hesablaşma gьnьnə inanmayan hər bir təkəbbьrlьdən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram!” ( Ğafir 4027)

Yer ьzьndə lovğalananlara, kibir və qьrurla цyьnənlərə, axirət gьnьndə belə deyiləcəkdir: İзində əbədi qalacağınız Cəhənnəmin qapılarına girin!” Təkəbbьrlьlərin yeri necə də pisdir!
(Ğafir 4076)

Peyğəmbər (s.a.s) də təkəbbьrlьk edən insanlar haqqında sцyləmişdir.
Qəlbində xardal toxumu dənəsi boyda belə kibir olan kimsə, Cənnətə girməz, və yenə qəlbində xardal toxumu dənəsi qədər imanı olan insan da Cəhənnəm atəşinə girməz (Əbu Davud Libas 26)
Bu hədisdə iman ilə kibirin əsla bir arada olmayacağı anlaşılır. Təkəbbьrьn olduğu yerdə iman, imanın olduğu yerdə təkəbbьr ola bilməz.

Uca Allah Quranın başqa ayəsində mцmin qullarına səslənmiş, heз kimsənin başqa kimsəni xor gцrməməsini istəmiş və bəlkədə xor gцrdьyь insanlar onlardan daha ьstьn ola biləcəklərini xəbər vermişdir.
Ey iman gətirənlər! Bir camaat digərini məsxərəyə qoymasın. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da qadınları lağa qoymasınlar. Ola bilər ki, bunlar onlardan daha yaxşı olsunlar. Bir-birinizə tənə vurmayın və bir-birinizi pis ləqəblərlə зağırmayın. İman gətirdikdən sonra fəsadзı adlanmaq necə də pisdir. Məhz tцvbə etməyənlər zalımlardır.
(əl -hucurat 4911)

Təkəbbьrlьk şeytanın lənətlənməsinə səbəb olan pis bir duyğudur. Kibir və qьrurun nəticəsində təkəbbьrə qapılaraq, Allahın əmrinə ьsyan etmişdi. Quranda bu xьsus Allah tərəfindən belə xəbər verilmişdir:
Bir zaman Biz mələklərə: “Adəmə səcdə edin!”– dedikdə, İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O imtina edib təkəbbьr gцstərdi və kafir oldu. (əl-bəqərə 234)

Buna gцrə, təkəbьrrlьk duyğularına qapılaraq, Allahın əmr və yasaqlarından qaзan, ilahi əmrlərə təslim olmayan insanlar iblisin varisləridir. Onlar haqqı, tцvhidi doğrunu itirmiş, batil yanlış, təhlьkəli və zərərli olan bir yola sapmışlardır. Nəfsi duyğularına qapılmış arzu və istəklərinin əsiri olmuşlar.
Allah bizi təkəbbьrlь olmaqdan qorusun. Amin

Angelocka

Şərhlər:

 1. Admin dedi ki:

  Allah bizi təkəbbьrlь olmaqdan qorusun. Amin

  AMIN EZIZLERIM ela xeber idi minnetdaram

 2. MILAQROS dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN thank_you

 3. Angelocka dedi ki:

  Admin,
  Cox sagol dostik rey yazdigin ucun men minnetdaram opucuk

  MILAQROS,
  Cox sagol meleyim cumlemizden amin inwallah opucuk

 4. )(akker dedi ki:

  cox dostik cox gozel xeberdi

 5. МиниК_Сердце dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN