“Qiyametin ve hesab gununun mutleq bas vereceyini unutmayı”…n.

\"Qiyametin ve hesab gununun mutleq bas vereceyini unutmayı\"...n.

Allah Təala Cuma 8-də buyurur: (Ey peyğəmbər) de ki: ?(qorxub) qaзdığınız цlьm mьtləq sizi haqlayacaq. Sonra siz gizlini də, aşkarı da bilən Allahın hьzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə (dьnyada) nələr etdiyinizi (bir-bir) xəbər verəcəkdir?
Bir ətrafınıza baxın. Bьtьn insanlar, qohumlarınız, valideyinləriniz, dostlarınız hər bir insan daha əvvəl yaşamış milyonlarla insanlar kimi цləcəklər. Allah bu gerзəyi Ənbiya 35 də belə gцstərir: “Hər kəs (hər bir canlı) цlьmь dadacaqdır. (dцzьb dцzməyəcəyinizi, şьkr edəcəyinizi, yaxud nankor olacağınızı) yoxlamaq məqsədilə Biz sizi xeyir və şərlə (sağlamlıq, var dцvlət, cah-cəlal və xəstəlik, yoxsulluq, ehtiyacla) sınağa зəkərik. Və siz (qiyamət gьnь əməllərinizin əvəzini almaq ьзьn) ancaq Bizim hьzurumuza qaytarılacaqsınız ” ayətiylə gцstərir. UNUDMAYIN. Nə gənc, nə yaşlı, nə gцzəl, nə зirkin, nə zəngin, nə kasıb heз kim цz yaxasını цlьmdən qurtara bilməyib. Bьtьn bunları bilən insanların əksəriyyəti цlьmь unudmağa зalışırlar. Allah Təala Qaf 19-da buyurur: Цlьm (цlьm bihuşluğu) həqiqətən gəlir. (Ey insan) bu sənin qorxub qaзdığın (cьrbəcьr vasitələrlə canını qurtarmaq istədiyin) şeydir.
Siz bu sətirləri oxuyarkən цlьmьn necə yaxın olduğunu dьşьnьrsьnьz. Kim bilir bəlkə bu yazini oxuyub qurtarmadan цlьm sizi haqlayacaq. O halda nə badə цlьmьn sizə də, başqa insanlara da зox yaxın olduğunu unudmayın. Allah insana heз gцzdəmədiyi zamanda цlьm mələyini gцndərir. Olduğunuz otaqda anidən цlьm mələyini qarşınızda gцrə bilərsiniz.
Цldьkdən sonra bədəninizin nə hala dьşdьyьnь heз bilirsinizmi?
Unudmayın ki цlьm əsla yox olma deyil. Əsl həyat цlьmdən sonradır. Hər bir insan unudmamalıdır ki, ondan əvvəl yaşayan insanlardan sabahkı gьnьnь planlayıb sabaha sağ зıxmayanlar olub. Ona gцrə siz heз bir xeyir iş gцrə biləməyəcəyiniz gьn olan цlьm gьnьnə зatmamış bacardığınız qədər xeyir iş gцrməli olduğunuzu unudmayın. Allah Təala Mьnafiqun 10-11-də belə buyurur: Birinizin цlьmь зatıb :?Ey Rəbbim! Mənə bir az mцhlət versəydin, sədəqə verib salehlərdən olardım!? deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən (Allah yolunda) xərcləyin. Və (bilin ki) Allah əcəli зatan heз kəsə mцhlət verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır.

Qiyamətin və hesab gьnьnьn mьtləq baş verəcəyini unudmayın.
Allah Təala Həc 7-də belə buyurur: Qiyamət gьnь mьtləq gələcəkdir, ona heз bir şəkk-şьbhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir.
Bu saniyə qolunuzdakı saata baxın. Keзən bir saniyə sizi Allaha daha da yaxınlaşdırır. Sizin ьзьn mьəyyən olunmuş vaxt gələcək. Sizin heз gцzləmədiyiniz anda mələklər sizin canınızı alacaq. Bir anda dьnyaya aid bьtьn işləriniz цz mənalarını itirəcək. Elə isə nə qədər ki, fьrsətiniz var, dьnyaya aid hər nə varsa yox olacağı, bu gьnə qədər bьtьn insanların olduğu yerdən qaldırılıb Rəbblərinə hesab vermək ьзьn biraraya toplanacaqları qiyamət gьnьnь unudmayın. Allah Təala Ənbiya 1-də belə buyurur: İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət gьnь) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət iзindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) ьz dцndərdilər. (Qiyamət insanlar ьзьn nə qədər uzaq isə, Allah dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dьnyaya, şan-şцhrətə olan meyl, varlanmaq həvəsi insanların başını elə qatmışdır ki, qiyamət gьnь barəsində əsla fikirləşmirlər)

Angelocka

Şərhlər:

 1. MILAQROS dedi ki:

  ALLAH RAZI OLSUN

 2. the 13th Warrior dedi ki:

  Allah savaba yazsin—-Angelocka. inwallah

 3. Black_Boy dedi ki:

  Angelocka tewekkurler canim dostikim

 4. Angelocka dedi ki:

  MILAQROS,
  Cox sagol meleyim sendende opucuk

  the 13th Warrior,
  Cox sagol dostik Amin opucuk

  Black_Boy,
  Cox sagol dostikim reyine gore sen sagol opucuk

 5. МиниК_Сердце dedi ki:

  Allah Təala Cuma 8-də buyurur: (Ey peyğəmbər) de ki: ?(qorxub) qaзdığınız цlьm mьtləq sizi haqlayacaq. Sonra siz gizlini də, aşkarı da bilən Allahın hьzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə (dьnyada) nələr etdiyinizi (bir-bir) xəbər verəcəkdir? twk