”QURANIN” SIRRI

İnsanlardan Qurana inanmayan və ya inandığı halda цzləri ьзьn rəhbər olaraq qəbul etməyənlər, həyatları boyunca зox bцyьk yanılmalar, ziddiyyətlər və əskikliklər iзində yaşayarlar. Зьnki, hər insanın həyatına aid gerзək məlumatlar, Allahın yaradışının sirləri ən doğru və səhvsiz şəkliylə yalnız Quranda mцvcuddur. Qurana sцykənən olmayan və ya Qurandakı məlumatlarla ziddiyyət təşkil edən hər cьr məlumat bir aldatmaca və yanılmadır. Bu səbəbdən Qurana uyğun gəlməyənlər dьnya həyatı boyunca bцyьk bir aldanış iзində olarlar. Axirətdə isə, kompensasiyası olmayan bir əzab iзində sonsuza qədər yaşamağa (Allahın diləməsi xaricində) məhkum edilərlər.

Allah, Quranda insanlara ibadətlərin, əmr və qadağan edərin, gцzəl əxlaq xьsusiyyətlərinin yanında bir зox sirri də xəbər verər. Bunlar, зox əhəmiyyətli sirlərdir və insan ətrafına diqqətli bir gцzlə baxdığında, həyatı boyunca bu sirlərin reallaşdığına şahid olar. Bu sirlər, Quran xaricində heз bir qaynaqda tapılmazlar. Dьnyanın ən mədəni, ən ağıllı, ən araşdırmaзı və ya mьşahidəзi insanının da xəbərdar ola bilməyəcəyi bu əhəmiyyətli sirlərin tək qaynağı Qurandır.

Allahın Quranda bildirdiyi bu sirlərdən xəbərdar olmayan insanlar, həyatları boyunca bunları bilməmənin зətinlik və зətinliyi iзində yaşayarlar, ancaq niyə зətinlik və зətinlik iзində olduqlarını da bilməzlər. Quranın bu sirlərini цyrənənlər iзinsə dьnya həyatı зox asandır, sevinc və həyəcan doludur.

Bəzi insanların Qurandakı sirləri gцrməmələri və qavraya bilməmələri isə Allahın yaratdığı ayrı bir sirrdir. Зьnki Quran, hər kəsin anlaya biləcəyi qədər aзıq və aydın olar bir kitabdır. Allah Quran ьзьn belə buyurar:

Ey insanlar Rəbbinizdən sizə ‘qəti bir dəlil (burhan)’ gəldi və sizə aзıq-aşkar bir nur (Quran) endirdik. Allaha iman edənlər və ONA sarılanlar, onları Цzьndən olan bir rəhmətin və bir fəzlin iзinə yerləşdirəcək və onları Цzьnə зatan dьmdьz bir yola yцnəldib-зatdıracaq. (Nisa Surəsi, 174-175)

Nə var ki, insanların bцyьk bir əksəriyyəti, ən kompleks fizika problemlərini həll edə bilmələrinə, ən kompleks və aydın olmaz fəlsəfələri anlayıb tətbiq edə bilmələrinə baxmayaraq, Quranı bьtьn aзıqlığına və sadəliyinə baxmayaraq heз cьr qavraya bilməzlər. Bu, əlinizdəki kitabda da ьzərində dayanılacağı kimi, əhəmiyyətli bir sirrdir. Qavraya bilmədikləri ьзьn, dьnya həyatının gerзəyindən xəbərsiz olaraq hər gьn bir az daha цlьmlərinə və axirətdəki əsl həyatlarına yaxınlaşarlar. Qurandakı sirlər mцminlər ьзьn bцyьk bir rəhmət olarkən, inkarзılar ьзьn dьnyada və axirətdə əzaba səbəb olarlar. Allah bir ayəsində bu gerзəyi belə bildirər:

Qurandan mцminlər ьзьn şəfa və rəhmət olan şeyləri endiririk. Halbuki o, zalımlara itkinlərdən başqasını artırmaz. (İsra Surəsi, 82)

Bu kitabda, Allahın insanlara sirr olaraq bildirdiyi bəzi ayələrlə əlaqədar mцvzulara yer verilmişdir. Bu ayələri oxuyan, ayələrdə bildirilən sirlərə diqqəti зəkilən hər insanın etməsi lazım olan, ətrafına ağıl və hikmət gцzьylə baxmaq və hər hadisəs(n)i Qurana gцrə qiymətləndirməkdir. O zaman, Quranın sirlərinin həm цz həyatına, həm də bьtьn insanların həyatına tamamilə hakim olduğunu həyəcanla fərq edəcək.

İnsan səhər qalxdığı andan etibarən, Allahın yaratdığı bu sirlərin təcəllilərini gцrə bilər. Bunun ьзьn qafil olmaması, hər an Allaha dцnьb yцnələrək dьşьnməsi kafi olacaq. O zaman həyatının, insanların bir зoxunun цn mьhakiməylə qəbul etdiyi qaydalara qətiliklə bağlı olmadığını, tək etibarlı hцkm və qaydanın Allahın qanunları olduğunu gцrəcək. Bu зox əhəmiyyətli bir sirrdir. İnsanların, əsrlərdir ən qəti doğrular olaraq qəbul etdikləri qayda və tətbiqlərin bir зoxunun heз bir etibarlılığı yoxdur və bu kəslər əslində bцyьk bir yanılma iзindədirlər. Haqq olan, Quranda yazanlardır. Quranı səmimi bir niyyətlə oxuyan, hər hadisəs(n)i Quran və iman gцzьylə, Allahın dostu olaraq qiymətləndirən hər insan, bu əhəmiyyətli sirləri və daha зoxunu цz nəfsində və ətrafında aзıq-aşkar gцrəcək; Allahın hər varlığın, hər insanın, hətta hər ьrəyin və hər dьşьncənin tək hakimi olduğunu daha yaxşı qavrayacaq. Allah ayələrdə belə bildirməkdədir:

Biz ayələrimizi həm afaqda, həm цz nəfslərində onlara gцstərəcəyik; belə ki, şьbhəsiz onun haqq olduğu цzlərinə aзıqca mьəyyən olsun. hər şeyin ьzərində Rəbbinin şahid olması зatmazmı? Diqqətli olun; həqiqətən onlar, Rəblərinə qovuşmaqdan yana dərin bir şьbhə iзindədirlər. Diqqətli olun; həqiqətən O, hər şeyi qucaqlayıb-əhatə edəndir. (Fussilət Surəsi, 53-54)

Siz!!! Heз olmazsa цmrьnьzdə bir dəfə də olsa QURANI əlinizə gцtьrьb,hansısa bir ayəni oxudunuzmu???

Коран – это писание, которое с самого начала служило наибольшей общностью всех мусульман, главным фактором их существования. Коран присутствует во всех сферах жизни мусульман. К примеру, когда в мусульманской семье рождается ребенок, когда молодые люди сочетаются браком, когда люди уходят в мир иной, на всех этих отрезках читаются суры из Корана. Все этапы жизни мусульман тесно переплетаются с этим божественным писанием, которое передается из поколения в поколение. То, что сегодня называется кораническими произведениями прошлых времен, представляет собой усилия наших предков по ограждению Корана от всяких искажений.

Мусульмане прошлых времен, питавшие огромную любовь к небесному писанию, создавали Коран в разных форматах, больших и малых. Вполне очевидно, что важнейшим моментом в сохранении Корана в его первозданном виде, помимо сохранения его внешности, является глубинное понимание его содержания, чтобы все общество могло использовать писание божественного откровенья и его абсолютные истины.

В этой связи, в этот месяц рамадан проходит 13 международная книжная выставка под названием «Справедливость в Коране». Проведение такого рода выставок – это конструктивный метод распространения коранического влияния в жизни людей. Выставка этого года устроена на территории мавзолея имама Хомейни в Тегеране. Она будет работать до конца рамадана. Просторность помещения, разнообразие тематики и коранических произведений, а также струящиеся из динамиков мелодии коранических аятов создают на этой выставке духовную атмосферу и привлекают множество семей иранцев.

Проходя по внутренней территории выставки, начинаешь ощущать, что Коран в действительности ниспослан для управления жизнью людей, что он служит источником жизнерадостности и социального динамизма мусульман. На этой выставке гораздо сильнее, чем в прошлом, ощущается связь искусства с Кораном. Впервые на всеобщее обозрение выставлены три коллекции: живописи, скульптуры и барельефы, а также 50 великолепных картин, которые изображают историю составления и публикации Корана во всей последовательности. Иранский художник Мухаммад Фадави написал картину под названием «Имя друга», на которой на тонкой пластинке из золота в 16 квадратах вычеканены Имена Господни. Эта картина привлекла к себе немало посетителей выставки.

Другой замечательной работой на выставке стала картина каллиграфа Насрулла Афжэи. Он создал некоторое сочетание каллиграфии и живописи. На данной картине в центре изображено имя Господа, окруженное аятами из благословенной суры «Бакара». Картина носит трехмерный характер.

Коран нес людям знания во всех областях науки, астрономии и физике, медицине, химии, биологии, истории, от сотворения Вселенной до сотворения человека, строения атмосферы и гармонии всех законов физики; Коран сообщал о том, о чем люди не имели никакого представления. Феноменальность научных знаний, ниспосланных в Коране, стала раскрываться в более или менее полной мере лишь в недавнем прошлом благодаря прогрессу науки и продолжает раскрываться по сей день. И чем глубже наука изучает строение жизни, тем поразительнее становится Высшая мудрость Корана и непостижимый, Божественный замысел строения каждой детали Вселенной…

MILAQROS

Şərhlər:

 1. the 13th Warrior dedi ki:

  Siz!!! Heз olmazsa цmrьnьzdə bir dəfə də olsa QURANI əlinizə gцtьrьb,hansısa bir ayəni oxudunuzmu???

  MILAQROS———-ehsen sene, qadam. ela movzu secmisen haaaaaaa. tak derjat!!!!!

 2. )(akker dedi ki:

  cox sagol dostik

 3. Angelocka dedi ki:

  Cox sagol meleyim allah razi olsun birtanem elin qolun var olsun gozelim opucuk ureyim

 4. Black_Boy dedi ki:

  MILAQROS,

  Tewekkurler mili senden yox i xeber yazmaqda i sher yazmaqda