İslamda elm və texnologiya

Quran müqəddəs bir kitab olmaqla yanaşı, eyni zamanda elm və texnologiyanın inkişafına da aydınlıq gətirib. Dənizlərin dibindən fəzanın ənginliklərinə qədər, kainatın başlanğıcından sonuna qədər, ana bətnindəki körpədən, arıların möcüzəli hikmətindən, ən çətin fizika problemlərindən təbiət hadisələrinə qədər bütün elmi sirlər bir az üstüörtülü şəkildə Quranda əks olunmuşdur.

Bəs nə üçün bütün bunlardan üstüörtülü şəkildə söhbət açılmış ,işarə vurulmuşdur?

Bunun iki əsas səbəbi var. Birincisi hər şeydən əvvəl Quran elmi yox müqəddəs kitabdır. Məsələn Quran günəşdən bəhs edir, amma günəşdən günəşi tanıtmaq üçün yox, günəşi yaradan Allahın qüdrətini insanlara açıb göstərmək üçün bəhs edir. Quran hər səviyyədə, hər cinsdə və hər bilikdə olan insanların oxunması üçün olan bir kitabdır. Əgər Quranda təkcə elmi biliklər geniş şəkildə şərh olunsaydı o zaman bu kitabın yalnız elm adamlarına xitabən yazılması fikri yarana bilərdi. Və bilik səviyyəsi yetəri qədər olmayan insanlar Qurandan istifadə edə bilməzdilər. Buna görə də Quranı-Kərim heç bir bəndəni bu müqəddəs kitabdan məhrum etməmək üçün elm və texnologiyadan işarə vuraraq bəhs edib.

Quranın XV əsr əvvəl bəhs etdiyi, müasir elmin isə son yüzilliklərdə kəşf etdiyi elmi faktlardan bəziləri:

1.Quran və Fizika

“… Nə göylərdə, nə də yerdə zərrə ağırlığında (bir şey ) O’ndan gizli qalmaz və nə bundan daha kiçik,nə də daha böyük heç bir şey yoxdur ki, aşkar bəyan eden bir kitabda olmasın” ( Sebe, 3).

Hələ keçən əsrdə elmi araşdırmalar nəticəsində meydana çıxan “atom altı zərrəciklər ” (maddənin ən kiçik hissəsi hesab olunan atomun parçalara ayrıla bilinməsi) həqiqətini Qurani-Kərim bundan XV əsir əvvəl xəbər vermişdir (Ayədə işlənən “ذره” (zərrə) kəlməsi “toz, atom” mənasını daşıyır)

2.Quran və Tibb

“Sonra o nutfəni bir əlaqə olaraq yaratdıq, sonra o əlaqəni bir mudga olaraq yaratdıq, sonra bu mudganı bir yığın sümüklər halında yatatdıq, sonra bu sümüklərə bir ət geyindirdik.Sonra onu başqa bir yaradılışla (insan olaraq) meydana gətirdik…” (Mü’minün, 14).

Qurani-Kərim ana bətnində keçen asılıb tutunma “علقه” (əlaqə), bir parça ət “مضغه ” (mudga), sümükləri “اعظام” (ızam) ve son olaraq da ətin “لحم” (lahm) formalaşması prosesini xəbər verir.

XX əsr texnologiyası ilə inkişaf etmiş mikroskoplar ve ana bətniə girən mikro kameralar vasitəsi ilə kəşf edilən ana bətnindəki embriyondan VII əsrdə Quranda bəhs olunmuşdur.

Və başlangıcda gözlə görüləcək qədər aydın,fəqət xırdalıqların anlaşılmayacağı qədər kiçik ölçüdə olduğu,sümüklərin isə daha sonra yarandığı kəşf olunub.Müasir elmin yaxın zamana qədər xəbərsiz olduğu bu həqiqət XV əsr əvvəl Qurani-Kərimdə deyilmişdir.

3.Quran və Biologiya

“Onların o (arıların) qarınlarından, rəngləri muxtəlif bir maye çıxar ki, onda insanlar üçün bir şəfa vardır. Şübhəsiz ki bunda, düşünəcək bir insanlar üçün dəqiq bir sübüt vardır.” (Nahl, 69)

Bal üzərində aparılan araşdırmalar XIX yüzillikdə başlamışdır.Ve ancaq yaxın illərdə məlum olmuşdur ki, balın antibakteriyal ve antienflamatuar(iltihabı qabaqlayan maddə)funksiyası var.

4.Quran və Zoologiya

Süleyman da, Davuda varis oldu ve dedi ki: Ey insanlar! Bizə quşların dili öyrədildi…” (Neml, 16)

“Nəhayət neml (Qarışqa) vadisinə gəldiklərində, (içlərində rəis olan) bir qarışqa: “Ey qarışqalar! Yuvalarınıza girin! Süleyman ve orduları fərqinə varmadan sizi əzməsin!” dedi. “Bunu eşidən (Süleyman) onun sözünə gülümsədi…” (Neml, 18-19 )

Qurani-Kərim,bu ayələrdə heyvanların çıxardıqları səslərin təsadüfi olmadığına ve bir-birləri ilə ünsiyyət qurduqlarına işarə edir.Alimlər ilk dəfə 1968-ci ildə quşlar,qarışqalar,balinalar və başqa heyvanlar üzərində apardıqları araşdırmaların nəticəsində heyvanların öz arasında ünsiyyət qurduqlarını subut etmişlər.

5.Quran və Coğrafiya

Allah yeddi(qat)göyü(və)yerdən de onların mislini yaradandır… ”(Talak, 12)

Qurani-Kərimdə bu ayədə Yer kürəsinin də göy üzü kimi ayrı-ayrı təbəqələrdən ibarət olduğuna işarə vurur.Müasir coğrafiyanın ilk addımları isə XVI əsrdə atılmışdır.İnkişaf etmiş texnologiya ilə aparılan araşdırmalar nəticəsində Yer kürəsinin Litosfer, Hidrosfer və s bu kimi 7 təbəqədən ibarət olduğunu kəşf olunub.

6.Quran və Kimya

…Həm özündə böyük bir quvvət və insanlar üçün (bir çox) mənfəətlər saxlayan(dəmiri, bir nemət olaraq ) endirdik…” ( Hadid, 25 )
Və ayədə yazılan “endirdik ” “انزلن ” (ənzəlna) kəliməsiylə dəmirin dünyada olmayıb göydən endirildiyinə işarə edir.

XX əsrdə aparılan araşdırmalarda Dünyadaki dəmir mədəninin digər planetlərdən gəldiyi aydınlaşmışdır. (üstəlik “حديد ” “hadid” kəlməsinin əbcəd hesabı dəmirin periyodik cədvəldəki atom nömrəsi olan 26 ilə eynidir.

7.Quran və Astronomiya


“Gecəni və gündüzü, günəşi ve ayı yaradan O dur. Hər biri bir istiqamətdə üzür. ” (Enbiya, 33)

“And olsun o dönən (haldan-hala girən) göyə!” (Tarık, 11)

Qurani-Kərim göy cisimlərinin günəşin ətrafına döndüyünü və bundan əlavə də öz oxu ətrafında firlandığını işarə edir.

Əsrlər boyu Dünyanın, kainatın mərkəzində sabit olaraq qaldığı hesab olunurdu.Ancaq XVII əsrdə astronomiyada əldə edilən kəşflər nəticəsində Yerin təkcə Günəş ətrafında deyil,öz oxu ətrafında da firlandığı aydınlaşmışdır.

Alimlərin əsrlər sonra kəşf etdikləri bütün həqiqətlər XV əsr əvvəl Qurani-Kərimdə yazılıb və bundan sonra da kəşf olunacaq bütün elmi sirlər Qurani-Kərimdə öz açmasını gözləyir.

P.S Ayələr Türk dilindən tərcümə olunub

İce Berg

Şərhlər:

 1. sabinocka dedi ki:

  bilmrdim///allah razi olsun tewekkurler

 2. İce Berg dedi ki:

  "AVƏ" YOX, "AYƏ" smile

 3. mR_bAkiNec dedi ki:
  Təşəkkürlər xəbərə görə
 4. Hilary Duff dedi ki:

  Allah razi olsun xebere gore tewekkur………

 5. Ninaska dedi ki:

  chox sagol ..

 6. yAgmurlar dedi ki:

  maraqli xeberdi,,Allah razi olsun

 7. _Sia_ dedi ki:

  Nurlu kelmelerdir.

  ALLAH Razi olsun !…

 8. Zerishka dedi ki:

  Deyerli yazidir.

  ALLAH Razi olsun !…

 9. deniz15 dedi ki:

  ALLAH razi olsun cox sagolun