Imtahan sualları – cəbr

R İ Y A Z İ Y Y A T

1. Həqiqi ədədlər

1.1. ifadəsinin qiymətini tapın.
А) 109 В) 16 С) 16
D) 141 E) 250

1.2. ifadəsinin qiymətini tapın.
А) 6 В) 0 С) 3 D) 24 Е) 21

1.3. ifadəsinin qiymətini tapın.
А) 1 В) 0,6 С) 0,4 D) 2 Е) 4,6

1.4. ifadəsinin qiymətini tapın.
А) 3,3 В) 3,03 С) 1,3 D) 0,33 Е) 0,13

1.5. 5,508:0,275,3 ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 15,1 B) 15 C) 1,51 D) 0,151 E) 151

1.6. |5,27,7| ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 2,5 B) 2,5 C) 12,9 D) 12,9 E) 2

1.7. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 2,5 B) 0 C) 10 D) 3 E) 2

1.8. və ədədlərinin cəmini tapın.
A) 1 B) C) D) E)

1.9. 147 ədədinin müxtəlif bölənlərinin cəmini tapın.
A) 80 B) 301 C) 228 D) 220 E) 235

1.10. 153 ədədinin müxtəlif bölənlərinin cəmini tapın.
A) 90 B) 233 C) 235 D) 234 E) 231

1.11. 0,(2) + ifadəsinin qiymətini tapın.
A) B) C) D) E)

1.12. 0,(4) + ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 0,8 B) 0,9 C) 0,(8) D) E) 0,38

1.13. Aşağıdakı ədədlərdən hansı böyükdür?
A) 0,00001 B) 0,0001 C ) 0,001
D) 0,01 E) 0,1

1.14. Aşağıdakı ədədlərdən hansı böyükdür?
A) 1,1 B) 1,01 C) 1,001
D) 1,000111 E) 1,11

1.15. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 28 B) 27 C) 54 D) –54 E) 82

1.16. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 15 B) 343 C) 686 D) 701 E) 358

1.17. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 64 B) 14 C) –64 D) 128 E) –128

1.18. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 16 B) 216 C) 432 D) 434 E) 448

1.19. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 32 B) 32 C) 12 D) 64 E) 76

1.20. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 1 B) – 1 C) 29 D) 30 E) 28

1.21. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 17 B) 512 C) 521 D) 529 E) 530

2. Nisbət. Tənasüb. Faiz

2.1. 160 ədədinin 30%-ni tapın.
А) 4800 В) 480 С) 48
D) 30 Е) 45

2.2. 130%-i 0,8 olan ədədi tapın.
А) В) С)
D) Е) 13

2.3. 55 ədədinin 20%-ni tapın.
А) 11 В) 5 С) 10 D) 25 Е) 12

2.4. 4%-i 5,6 olan ədədi tapın.
А) 5,5 В) 25 С) 14 D) 56 E) 140
2.5. Oğulun yaşı atanın yaşının hissəsini, qızın yaşı oğulun yaşının hissəsini təşkil edir. Əgər oğul və qızın birlikdə yaşları 25 ildirsə, atanın necə yaşı var
A) 40 B) 48 C) 44 D) 32 E) 56
2.6. Oğulun yaşı atanın yaşının hissəsini, qızın yaşı oğulun yaşının hissəsini təşkil edir. Əgər oğul və qızın birlikdə yaşları 24 ildirsə, atanın necə yaşı var?
A) 36 B) 48 C) 50 D) 40 E) 60

2.7. 160 q qarışıqda 60%, 240 q qarışıqda isə 40% duz var. Onları bir qaba tökdükdə alınan qarışıqda neçə faiz duz olar?
A) 45% B) 48% C) 50% D) 47,5% E) 62%

2.8. 150 q qarışıqda 30% spirt, 250 q qarışıqda isə 70% spirt var. Onları bir qaba tökdükdə alınan qarışıqda neçə faiz spirt olar?
A) 50% B) 55% C) 54% D) 58% E) 65%

2.9. Oyunda iştirak edənlərin -ü qızlardır. Oyunda 20 qız iştirak edirsə, cəmi neçə oyunçu vardır?
A) 20 B ) 30 C) 40 D) 25 E) 15

2.10. Bölən 12, qismət 10 və qalıq 5 olarsa, bölünəni tapın.
A) 17 B) 27 C) 62 D) 70 E) 125

2.11. 240 ədədinin 20%-ni tapın.
A) 480 B) 48 C) 4,8
D) 1200 E) 12000
2.12. Sinifdə oxuyan 24 şagirdin -si qızlardır. Sinifdə neçə oğlan oxuyur?
A) 16 B) 8 C) 12 D) 10 E) 36

2.13. 25%-i 10 olan ədədi tapın.
A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

2.14. 5 ədədi 125 ədədinin neçə faizidir?
A) 5% B) 4% C) 2% D) 25% E) 12,5

2.15. 120%-i 0,6 olan ədədi tapın.
A) B) C) D) 12 E)

2.16. 130 ədədinin 40%-ni tapın.
A) 52 B) 40 C) 90 D) 520 E) 5200

2.17. 60 %-i 7 olan ədədi tapın.
A) B) C) D) 11 E)

2.18. 90 ədədinin 60 %-ni tapın.
A) 30 B) 45 C) 54 D) 60 E) 540

2.19. 80 %-i 3,6 olan ədədi tapın.
A) B) C) D) E)

2.20. 120 ədədinin 35%-ni tapın.
A) 42 B) 24 C) 35 D) 46 E) 48

2.21. 70 %-i 0,8 olan ədədi tapın.
A) B) C) D) E)

3. Tam cəbri ifadələr
3.1. р-nin hansı qiymətində ((с bərabərliyi doğrudur?
А) 0,8 В) 0,6 С) 0,5 D) 0,9 Е) 1

3.2. р-nin hansı qiymətində ((с bərabərliyi doğrudur?
А) 1,7 В) 1,6 С) 1,5 D) 2 Е) 1

3.3. р-nin hansı qiymətində bərabərliyi doğrudur?
А) 3 В) 4 С) 2 D) 0,5 Е) 1,5

3.4. р-nin hansı qiymətində = bərabərliyi doğrudur?
А) 1 В) 2 С) 3 D 0,1 Е) 0,2

3.5. ifadəsini sadələşdirin.
A) 11 B) 2a11 C) 10 D) a11 E) a10

3.6. ifadəsini sadələşdirin.
A) 10 B) a10 C) 11 D) 2a10 E) a11

3.7. ifadəsini vuruqlara ayırın.
A) B) (mn)(m+n)
C) (12m12n)(12m+12n) D) 12(mn)(m+n)
E)

3.8. c(c4) (c3)(c+5) ifadəsini sadələşdirin.
A) 156c B) 15+6c C) 6c15
D) 9c+15 E) 3c+15

3.9. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) B) C) 1,5 D) E)

3.10. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 0,5 B) 0,5 C) 1,5 D) 1,2 E) 1,5

3.11. 330 ədədinin -ni tapın.
A) 30 B) 930 C) 915
D) 329 E) 330

3.12. 2100 ədədinin yarısını tapın.
A) 210 B) 250 C) 450 D) 220 E) 299

3.13. 3c(c+5) (c2)(3c+5) ifadəsini sadələşdirin.
A) 10c+16 B) 15c+16 C) 16c+10
D) 16c10 E) 1015c

3.14. ədədinin yarısı nəyə bərabərdir?
A) 210 B) 230 C) 140 D) 220 E) 239
3.15. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

3.16. olduqda, ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 27 B) 4,5 C) 3 D) 81 E) 25

3.17. olduqda, ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 256 B) 32 C) 8 D) 4 E) 5

3.18. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

3.19. k-nın hansı qiymətində bərabərliyi doğrudur?
A) 1,5 B) 0,5 C) 1,6
D) 1,7 E) 1,8

3.20. –nın hansı qiymətində bərabərliyi doğrudur?
A) 1,5 B) 1,6 C) 1,9 D) 2,5 E) 1,7

3.21. n-nin hansı qiymətində bərabərliyi doğrudur?
A) 0,9 B) 0,8 C) 0,7 D) 0,6 E) 0,5

4. Rasional ifadələr

4.1. + ifadəsini sadələşdirin.
A) B)
C) D)
E)

4.2. ifadəsini sadələşdirin.
A) B)
C) D)
E)

4.3. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.4. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

4.5. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

4.6. ifadəsini kəsr şəklində göstərin.
A) B) C)
D) E)

4.7. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

4.8. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

4.9. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.10. ifadəsini kəsr şəklində göstərin.
A) B) C)
D) E)

4.11. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

4.12. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

4.13. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)
4.14. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.15. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.16. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.17. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.18. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.19. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.20. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

4.21. ifadəsini sadələşdirin.
A) 2,5 B) C)
D) E)

5. İrrasional ifadələr

5.1. ifadəsini sadələşdirin.
A) 4 B) 8 C) 4
D) 8a E) 4

5.2. ifadəsini sadələşdirin.
А) В) С)
D) 7 Е)

5.3. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

5.4. ifadəsini hesablayın.
A) 1 B) 5,2 C) 0,05
D) 0,001 E) 5,3

5.5. ∙ ifadəsini sadələşdirin.
A) B) 3a C)
D) 9a E) 4a

5.6. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

5.7. ifadəsini hesablayın.
A) 8 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

5.8. ifadəsini hesablayın.
A) 0,18 B) 0,006 C) 3,2
D) 0,6 E) 0,5

5.9. ifadəsini hesablayın.
A) 1,5 B) 3, C) 0,45 D) 0,15 E) 2,5

5.10. ifadəsini hesablayın.
A) 1,5 B) 15 C) 0,015 D) 0,15 E) 1,7
5.11. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

5.12. a ifadəsində vuruğu kök işarəsi altına daxil edin.
A) B) C)
D) E)
5.13. kəsrinin məxrəcini irrasionallıqdan azad edin.
А) В)
С) D)
Е)

5.14. kəsrini ixtisar edin.
A) B) C)
D) E)

5.15. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 0 B) –4 C) 3 D) –3 E) 4

5.16. ifadəsinin qiymə¬ti¬ni tapın.
A) 0 B) 1 C) 2 D) –1 E) –2

5.17. ifadəsini hesablayin.
A) 60 B) 30 C) 11 D) 19 E) 12

5.18. olduqda, + ədədini a ilə ifadə edin.
A) –a B) a+1 C) a–1 D) a E)
5.19. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

5.20. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

5.21. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E)

6. Birdəyişənli tənliklər

6.1. tənliyini həll edin.
А) 3 В) 3; 6 С) 2; 4 D) 6 Е) 0

6.2. tənliyini həll edin.
А) 6 В) 3; 6 С) 2; 4 D) 0 Е) 3

6.3. Diskriminantı 81 olan kvadrat tənliyi göstərin:
А)
В)
С)
D)
Е)

6.4. Diskriminantı 64 olan kvadrat tənliyi göstərin:
А)
В)
С)
D)
Е)

6.5. tənliyinin kökləri cəmini tapın.
A) 4 B) 3 C) 24 D) 4 E) 0

6.6. tənliyinin kökləri hasilini tapın.
A)  B) C) D) E) 5

6.7. tənliyinin köklərinin kubları cəmini tapın.
A) 108 B) 216 C) 126 D) 125 E) 216

6.8. tənliyinin köklərinin kubları cəmini tapın.
A) 152 B) 152 C) 892 D) 892 E) 512

6.9. (4–x2) tənliyinin neçə kökü var?
A) 1 B) 2 C) kökü yoxdur D) 3 E) 4

6.10. (x – 16) = 0 tənliyinin neçə kökü var?
A) 2 B) 3 C) 4 D) kökü yoxdur E) 1

6.11. tənliyini həll edin.
A) –1 B) 4 C) {–1;4} D) Ø E) {–4;1}

6.12. tənliyini həll edin.
A) 7 B) 1 C) {1;7} D) Ø E) {7;1}

6.13. tənliyini həll edin.
A) 3 B) 7 C) 7
D) 7 və 3 E)

6.14. tənliyini həll edin.
A) və B) 4 C)
D) 4 və E) 4
6.15. tənliyini həll edin.
A) 7 B) 7;12 C) 12 D) 0 E) 3;9

6.16. tənliyini həll edin.
A) 4 B) 6 C) 5;8 D) 8 E) 0

6.17. tənliyini həll edin.
A) 0 B) 5;9 C) 9 D) 4;5 E) 4

6.18. tənliyini həll edin.
A) 4;7 B) 4 C) 7 D) 3;5 E) 0

6.19. tənliyini həll edin.
A) 2 B) 2;4 C) 2;3 D) 3 E)

6.20. tənliyini həll edin.
A) 2;2 B) 3 C) 2 D) 2; 1 E)
6.21. tənliyini həll edin.
A) 4; 1 B) 1 C) 4 D) 1;5 E) 5

7. İkidəyişənli tənliklər sistemi

7.1. və -in hansı qiymətlərində (2;1) cütü
sisteminin həllidir?
А) В)
С) D)
Е)

7.2. və -in hansı qiymətlərində (1; 4) cütü
sisteminin həllidir?
А) В)
С) D)
Е)

7.3. sistemindən cəmini tapın.
А) 2 В) 6 С) – 4 D) – 7 Е) 0

7.4. sistemindən fərqini tapın.
А) 7 В) 5 С) 8 D) 3 Е) 2

7.5. tənliklər sistemindən xy cəmini tapın.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 2 E) 3

7.6. tənliklər sistemindən xy fərqini tapın.
A) 2 B) 2 C) 3 D) 3 E) 4

7.7. tənliklər sistemindən |xy| fərqini tapın.
A) 6 B) 8 C) 22 D) 11 E) 12

7.8. tənliklər sistemindən |x+y| cəmini tapın.
A) 4 B) 14 C) 24 D) 52 E) 12

7.9. tənliklər sistemindən xy hasilini tapın.
A) 8 B) 8 C) 6 D) 6 E) 0

7.10. tənliklər sistemindən xy hasilini tapın.
A) 12 B) 15 C) 30 D) 30 E) 15

7.11. tənliklər sistemindən xy hasilini tapın.
A) 5 B) 15 C) 10
D) 10 E) 20

7.12. tənliklər sisteminidən x+y cəmini tapın.
A) B) 4 C)
D) 5 E)
7.13. tənliklər sistemindən xy hasilini tapın.
A) 5 B) 15 C) 20 D) 10 E) 10

7.14. tənliklər sistemindən x+y cəmini tapın.
A) 33 B) 36 C) 39 D) 43 E) 34

7.15. tənliklər sistemindən x-y fərqini tapın.
A) 30 B) 60 C) 20 D) 70 E) 90

7.16. tənliklər sistemindən cəmini tapın.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

7.17. tənliklər sistemindən hasilini tapın.
A) 1 B) 6 C) 4 D) 8 E) 14

7.18. tənliklər sistemindən fərqini tapın.
A) –0,7 B) 0,7 C) 0,5 D) 0,3 E) 0

7.19. tənliklər sistemindən cəmini tapın.
A) B) C) D) 6 E) 9

7.20. tənliklər sistemindən hasilini tapın.
A) 20 B) 16 C) –16 D) 14 E) 12

7.21. tənliklər sistemindən cəmini tapın.
A) 0 B) 5 C) 10 D) 15 E) 20

8. Rasional bərabərsizliklər

8.1. bərabərsizliyini həll edin.
А) В) С)
D) Е)

8.2. bərabərsizliyini həll edin.
А) В) С)
D) Е)

8.3. bərabərsizliyinin ən kiçik tam həllini tapın.
А) 6 В) 5 С) 7 D) 8 Е) 4

8.4. bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini tapın.
А) –9 В) –8 С) 9 D) 8 Е) –10

8.5. Bərabərsizliklərdən hansılar eynigüclüdür?
I. II.
III. IV.
A) I və II B) I və III C) II və III
D) II və IV E) hamısı eynidir

8.6. Bərabərsizliklərdən hansılar eynigüclüdür?
I. II.
III. IV.
A) I və II B) I və III C) II və III
D) III və IV E) hamısı eynidir

8.7. bərabərsizliyinin ən böyük tam həlli ilə ən kiçik tam həllinin hasilini tapın.
A) 12 B) 15 C) 12 D) 15 E) 16

8.8. bərabərsizliyinin ən böyük tam həlli ilə ən kiçik tam həllinin hasilini tapın.
A) 20 B) 15 C) 12 D) 15 E) 20

8.9. bərabərsizliyini həll edin.
A) [2;3] B) (;1] C) (2; 3] {1}
D)  E) (;1](2;3)

8.10. bərabərsizliyini həll edin.
A) (;3) [3;+ ) B) (;3][0; +)
C) [3; 3) {1} D) 
E) (;3](3;+ )

8.11. |x–5| 0 bərabərsizliyini həll edin.
A) (1;5) B) C)
D) E)

9. Ədədi ardıcıllıqlar. Silsilələr

9.1. Həndəsi silsilədə , olarsa, – u tapın.
А) 1536 В) 384 С) 24596
D) 1600 Е) 24548

9.2. Həndəsi silsilədə , olarsa, -i tapın.
А) 1152 В) 1080 С) 2304
D) 576 Е) 2240

9.3. Ədədi silsilədə olarsa, – i tapın.
А) 198 В) 180 С) 216
D) 210 Е) 188

9.4. Ədədi silsilədə olarsa, -ü tapın.
А) 312 В) 288 С) 156
D) 336 Е) 240

9.5. I. , II. ,
III. ardıcıllıqlarından hansı ədədi silsilədir?
A) I B) I və II C) I və III D) II E) III

9.6. I. , II. , III. ar¬dı¬cıl¬lıqlarından hansı həndəsi silsilədir?
A) I B) II C) III D) I və II E) II və III

9.7. (bn) həndəsi silsiləsində , Silsilənin müsbət vuruğunu tapın.
A) B) 3 C) 9 D) E) 5

9.8. ( ) həndəsi silsiləsində . Silsilənin müsbət vuruğunu tapın.
A) B) 2 C) 4 D) E) 8

9.9. Ədədi silsilədə , d=2-dir. Silsilənin ilk 15 həddinin cəmini tapın.
A) 280 B) 281 C) 282
D) 283 E) 285
E) 385

9.10. 3, x+3, 27 ədədləri ədədi silsiləsinin üç ardıcıl hədləridir. x-i tapın.
A) 12 B) 15 C) 27 D) 24 E) 0

9.11. (bn) həndəsi silsiləsində b36, -dir. b1-i tapın.
A) B) C) 3 D) 2 E) 6
9.12. (an) həndəsi silsiləsində a13, d1,5 olarsa, a3-ü tapın.
A) 3 B) 5 C) 6 D) 0 E) 6,5

9.13. a15,6 və a24,8 olarsa, ədədi silsilənin neçənci həddi 16-ya bərabərdir?
A) 28 B) 22 C) 27 D) 8 E) 32

9.14. və olarsa, ədədi silsilənin birinci həddini tapın.
A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

9.15 Həndəsi silsilədə olarsa, -i tapın.
A) 512 B) 125 C) 5128
D) 5112 E) 1128

9.16. Ədədi silsilədə olarsa, d- ni tapın.
A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) 8

9.17. Ədədi silsilədə olarsa, -i tapın.
A) 125 B) 150 C) 159 D) 195 E) 390

9.18. Həndəsi silsilədə olarsa, -i tapın.
A) 324 B) 916 C) 1096
D) 2916 E) 2016

9.19. Ədədi silsilədə olarsa, -i tapın.
A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50

9.20. Həndəsi silsilədə , olarsa, q- nü tapın.
A) 2 B) 3 C) 3; 3 D) – 4 E) 4 ;4

9.21. Həndəsi silsilədə olarsa, -ni tapın.
A) 1 B) 1,5 C) 1,6 D) 2 E) 2,5

10. Funksiyalar və qrafiklər

10.1. funksiyasının qrafiki ilə düz xəttinin kəsişmə nöqtələrinin absislərini tapın.
А) 1 və 4 В) –1 və 4 С) 1 və –4
D) –1 və –4 Е) 4 və 3

10.2. funksiyasının qrafiki ilə düz xəttinin kəsişmə nöqtələrinin absislərini tapın.
А) 1 və 5 В) –1 və 5 С) 1 və –5
D) –1 və –5 Е) 4 və –1

10.3. parabolasının təpə nöqtə¬sinin koordinatlarını tapın.
А) В) С)
D) Е)

10.4. parabolasının təpə nöqtə¬sinin koordinatlarını tapın.
А) (1,5; 0,5) В) (–1,5; –0,5) С) (0,5; 1,5)
D) (–0,5; –1,5) Е) (1,5; 0,5)

10.5. funksiyasının müsbət olduğu aralığı tapın.
A) B)
C) D) (1;+)
E) belə aralıq yoxdur

10.6. funksiyasının müsbət olduğu aralığı tapın.
A) (1;7) B) (;1)(7;+ )
C) (;1) D) (7;+ )
E) belə aralıq yoxdur

10.7. funksiyasının qiymət¬lər çoxluğunu tapın.
A) (0;2) B) [2;0] C) [0;2] D) (0;2] E) 

10.8. funksiyasının qiymət¬lər çoxluğunu tapın.
A)  B) [3;0] C) [0; ) D) [3; ) E) [0;3]

10.9. funksiyasının təyin oblastını tapın.
A)  B) (;0)[3;+) C) (0; 3)
D) (;0](3; +) E) [0; 3)

10.10. funksiyasının təyin oblastını tapın.
A) [0; 3) B) (;0)(3;+∞) C) (0;3]
D)  E) (;0][3;+ )

10.11.
funksiyasi üçün -ü hesablayın.
A) 19 B)1 C) 9 D) –13 E) 9 və 19

10.12.
funksiyası üçün -ü hesablayın.
A) 17 B) 7 C) 0 D) 18 E) 12 və 0

10.13. funksiyası üçün -ni hesablayın.
A) 15 B) 3 C) 0 D) 24 E) 10

10.14. funksiyası üçün -ni hesablayın.
A) 20 B) 20 C) -14 D) 122 E) 2

10.15. parabolası ilə düz xəttinin kəsişmə nöqtələrinin absislərini tapın.
A) 1 və 3 B) 2 və 4 C) 1 və – 3
D) – 2 və 4 E) 3 və 4

10.16. parabolası ilə düz xəttinin kəsişmə nöqtələrinin absislərini tapın.
A) 1 və 2 B) 2 və 3 C) 2 və 4
D) 2 və 5 E) 5 və 6

10.17. funksiyasının müsbət olduğu aralığı tapın.
A) B) C) (4;5)
D) E) (0;1)

10.18. funksiyasının müsbət olduğu aralığı tapın.
A) B) (2;5) C) (
D) ( E) (2;2)

10.19. y = funksiyasının təyin oblastını tapın.
A) (0;4) B) C)
D) E) (4;+

10.20. funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın.
A) (0;5) B) (5;0) C)
D) [0;5) E) (0;5]

10.21. funksiyasının təyin oblastını tapın.
A) (0;5) B) [5;) C)
D) E) (0;5]

11. Triqonometrik funksiyalar

11.1. funksiyasının qiymətlət oblastını tapın.
A) [0; 10] B) [6; 4] C) [4; 6]
D) [5; 6] E) [0; 5]

11.2. funksiyasının qiymətlət oblastını tapın.
A) [11; 11] B) [0; 11] C) [1; 1]
D) ( ; + ) E) [1;+)

11.3. funksiyasının qiymətlət oblastını tapın.
A) [0; 11] B) [1; 1] C) ( ; + )
D) [11; 11] E) (1;11)

11.4. ifadəsini sadələşdirin.
А) В) С) 8
D) Е)

11.5. ifadəsini sadələşdirin.
А) В) С)
D) Е) 8

11.6. ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.
A) B) C) 3 D) 3 E) 2

11.7 ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.
A) B) 2 C) 2 D) E) 3

11.8. ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.
A) B) 2 C) 0 D) 1 E)

11.9. ifadəsinin ən böyük qiymətini tapın.
A) 0 B) 1 C) D) E) 2

11.10. ifa¬də¬si¬nin qiymətini tapın.
A) B) C)
D) E) 1

11.11. ifadə¬sinin qiy¬mə¬ti¬ni tapın.
A) B) C)
D) E) 0

11.12. ifadəsinin qiy¬mə¬tini hesablayın.
A) B) 0 C) D) 1 E) 1

11.13. , və ,  bu¬caq¬la¬rının I rübün bucaqları olduğunu bilərək, -nın qiymətini tapın.
A) B) C) 0 D) E) 0,28

11.14. ifadəsini hesablayın.
A) 8 B) 4 C) D) E)

11.15. , və ,  bucaqlarının I rübün bucaqları olduğunu bilərək, -nın qiymətini tapın.
A) B) C) 0 D) E)

11.16. və < < olduğunu bilərək, -nı hesablayın.
A) 1 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

11.17. və ,  bucaq¬la¬rı¬nıın II rübün bucaqları olduğunu bilərək, -nın qiymətini tapın.
A) B) C)
D) E)

11.18. ifadəsini sadələşdirin.
A) B) C)
D) E) 1

11.19. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) B) C) 1 D) 0 E)

11.20 ifadəsini sadələşdirin.
A) 1 B) 2 C) 0 D) 1 E)
11.21 ifadəsini sadələşdirin.
A) – 1 B) 1 C) 2 D) E) 0

12. Triqonometrik tənliklər və bərabərsizliklər

12.1. tənliyinin [ ] parçasına aid olan kökünü göstərin.
A) B) 0 C)
D) kökü yoxdur E)
12.2 Tənliyi həll edin :
A)
B)
C)
D)
E) həlli yoxdur

12.3. tənliyinin (- ) parçasında köklərinin sayını göstərin.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

12.4. bərabərsizliyini həll edin.
А) ,
В) ,
С) ,
D) ,
E) ,

12.5. bərabərsizliyini həll edin.
А) ,
В) ,
С) ,
D) ,
E) ,
12.6. tənliyini həll edin.
A) , Z
B) Z
C) Z
D) Z
E) Z
12.7. tənliyini həll edin.
A) Z
B) Z
C) Z
D) Z
E) Z

12.8. tənliyini həll edin.
A) B) 
C) D) 
E) 

12.9. tənliyini həll edin.
A) B) 
C) D) 
E)

12.10. tənliyini həll edin.
A) , k B)(1) , k
C) , k D) , k
E) , k

12.11. tənliyini həll edin.
A) , B) (1) ,
C) , D) ,
E) ,

12.12. tənliyini həll edin.
A)
B)
C) Ø
D)
E)
12.13. bərabər¬sizli¬yini həll edin.
A) ,
B) ,
C) ,
D) ,
E) ,

12.14. tənliyini həll edin.
A) B)
C) D)
E)

12.15. triqonometrik tənliyini həll edin.
A) B)
C) D)
E) 

12.16. tənliyini həll edin.
A) ,
B) ,
C) ( ,
D) ,
E) ,

12.17. tənliyini həll edin.
A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) ;

12.18. tənliyini həll edin.
A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) ;
12.19. tənliyini həll edin.
A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) ;

12.20. tənliyini həll edin.
A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) ;

12.21. tənliyini həll edin.
A) ;
B) ;
C) ;
D) ;
E) ;

13. Üstlü və loqarifmik funksiyalar, ifadələr

13.1. funksiyasının təyin oblastını tapın.
А) В) С)
D) Е)

13.2. funksiyasının təyin oblastını tapın.
А) В) С)
D) Е)

13.3. funksiyasının təyin oblastını tapın
А) (
В)
С)
D)
Е)
13.4. funksiyasının təyin oblastını tapın.
А)
В)
С)
D) (
Е) (2; 2)
13.5. fuksiyasının təyin oblastını tapın.
A) B)
C) D)
E)
13.6. fuksiyasının təyin oblastını tapın.
A) B)
C) D)
E)

13.7. funksiyasının tə¬yin oblastını tapın.
A) [5;1] B) (5;1] C) (5;1)
D) [5;1) E) (5; 1)

13.8. funksiyasının tə¬yin oblastını tapın.
A) [1;4] B) (1;4] C) [1;4)
D) (1; 4) E) 

13.9. funksiyasının qiymətlər çoxlu¬ğu¬nu tapın.
A) (2; +) B) (2; +) C) (0; +)
D) (; +) E) [ )
13.10. funksiyasının qiymətlər çox¬luğunu tapın.
A) (2; +) B) (2; +) C) (0; +)
D) (; +) E) [ )
13.11. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 4 B) 8 C) 16 D) 36 E) 13

13.12. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 14 B) 49 C) 63 D) 16 E)
13.13. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) B) 1 C) 1
D) E)

13.14. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) B) C)
D) 1 E) 1

13.15. funksiyasının təyin oblastını tapın.
A) (5; 0) (0; + ) B) ( ;5) (0; + )
C) (0; + ) D) (5; + )
E) (5;0)
13.16. ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A) 2 B) 5 C) 25 D) 1 E) 2

13.17. ifadəsinin qiymətini tapın.
A) 49 B) 2 C) 2 D) 7 E) 5

13.18. ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A) 25 B) 2 C) 5 D) 2 E) 3

13.19. olduqda, ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A) 1,5 B) 6 C) 3 D) 4 E) 3,5

13.20. ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A) 0 B) 2 C) D) 4 E) 5

13.21. olduqda, -nı hesablayın.
A) 1 B) 7 C) 1 D) 7 E) 3

14. Üstlu tənliklər və bərabərsizliklər

14.1. tənliyini həll edin.
A) 1 B) 2;6 C) 2
D) 0; 6 E) 0; 1

14.2. bərabərlsizliyini həll edin.
A) (; 1] B) (1; ) C) (;1)
D) [1;) E) [1; 1]

14.3. tənliyini həll edin.
A) 0,5 B) 2 C) 0,5
D) 1 E) 1

14.4. bərabərlsizliyinin ən kiçik tam həllini tapın.
A) 3 B) 4 C) 2 D) 1 E) 2
14.5. bərabərlsizliyinin ən böyük tam həllini tapın.
A) 1 B) 2 C) 2 D) 1 E) 0

14.6. bərabərlsizliyini həll edin.
A) (3; ) B) [3; ) C) (; 3)
D) (3; 3) E) [3; 3]

14.7. tənliyini həll edin.
A) 1 B) 4 C) 0,5 D) 2 E) 3

14.8. tənliyini həll edin.
A) –1 B) 1 C) 0,1 D) – 0,1 E) 3

14.9. tənliyini həll edin.
A) 0 B) C)  D) E) 
14.10. bərabərlsizliyini həll edin.
A) (; 1] B) (1; ) C) (;1)
D) [1;) E) [1; 1]

14.11. tənliyini həll edin.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

14.12. tənliyini həll edin.
A) 1 B) 2 C) 3 D) E)

14.13. Bərabərsizliyi həll edin :
A) ( ; 0,3] B) ( ;4,3]

C) [4,3; + ) D) [0,3; + )

E) (0; 1)

14.14. Bərabərsizliyi həll edin:
A) ( ;1,5] B) [3,5; + )
C) ( ; 3,5] D) [1,5; + )
E) (0; 1,5)

14.15. tənliyinin kökləri cəmini tapın.
A) B) 8 C) D) 4 E) 16

14.16. tənliyinin kökləri cəmini tapın.
A) 1 B) 2 C) 2 D) 50 E) 1

14.17. tənliyi həll edin.

A) 1 B) 2 C) 5 D) E) 3
14.18. funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapın.
A) B) (3;+ C)
D) E)

14.19. bərabərsizliyini həll edin.
A) B) (0; 3) C)
D) (3; 3) E)

14.20. tənliyini həll edin.
A) 0,4 B) 0,5 C) 0,6 D) 0,7 E) 0,8

14.21. < bərabərsizliyini həll edin.
A) B) C) (
D) E) [0,5;+∞)

14.22. tənliyini həll edin.
A) 1; 1 B) 1;2 C) 0;1 D) 1;3 E) 2;3

15. Loqarifmik tənliklər və bərabərsizliklər

15.1. 1 bərabərsizliyinin ən böyük tam həllini tapın.
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

16. Törəmə və onun tətbiqləri

16.1. funksiyasının [1;3] parça¬sın¬da ən böyük qiymətini tapın.
А) 2 В) 0 С) –2 D) –1 Е) 1

16.2. funksiyasının [0;2] par¬ça¬sın¬da ən kiçik qiymətini tapın.
А) – 4 В) 16 С) 4 D) 3 Е) 8

16.3. Absisi olan nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilmiş toxunanın absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapın.
А) arctg 5 В) arctg2 С) 45°
D) arctg3 Е) 30°

16.4. Absisi olan nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilmiş toxunanın absis oxunun müsbət istiqaməti ilə əmələ gətirdiyi bucağı tapın.
A) arctg3 В) 30° С) arctg2
D) 0° Е) arctg5

16.5. Absisi olan nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilən toxunanın tənliyini yazın.
A) B)
C) D)
E)

16.6. Absisi olan nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilən toxunanın tənliyini yazın.
A) B)
C) D)
E)
16.7. funksiyası üçün -ü tapın.
A)  B) C) D) E) 

16.8. funksiyasının azalma aralığını tapın.
A) (0; ) B) [0; ] C) (;0)(1; +)
D) [0;2] E) (0;2)

16.9. funksiyasının artma aralığını tapın.
A) ( ) B) [ ] C) [–2; – ]
D) (– 2; – ) E) (2; + )

16.10. f(x)=e +x funksiyasının qrafikinə absisi x =0 olan nöqtədə çəkilmiş toxunanın tənliyini yazın
A) y1 B) y–1 C) y0 D) yx E) yx+1

16.11. f(x)=x2 5 funksiyasının qrafikinə absisi x0=1 olan nöqtədə çəkilmiş toxunanın tənliyini yazın.
A) y2x+8 B) y2x8 C) y2x6
D) y–2x6 E) y2x2

16.12. funksiyasının azalma aralığını tapın.
A) B) C)
D) E)

16.13. funksiyasının artma aralığını tapın.
A) B) C)
D) E)

16.14. funksiyasının törəməsini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)

16.15. funksiyasının törəməsini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)

16.16. funksiyasının törəməsini tapın.
A)
B)
C)
D)
E)

16.17. funksiyasının nöqtəsində qiymətini tapın.
A) 0 B) 2 C) 6 D) 14 E) 4

16.18. funksiyasının qrafikinə absisi olan nöqtədə çəkilmiş toxunanın bucaq əmsalını tapın.
A) 0 B) 2 C) 6 D) 8 E) 4

16.19. Absisi olan nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilən toxunanın tənliyini yazın.
A) B)
C) D)
E)

16.20. Absisi oian nöqtədə funksiyasının qrafikinə çəkilən toxunanın tənliyini yazın.
A) B)
C) D)
E)

16.21. funksiyasının [–4;0] parçasında ən böyük qiymətini tapın.
A) – 1 B) 0 C) 1 D) 2 E) 3

17. İbtidai funksiya və inteqral

17.1. -i tapın.
А) В)
С) D)
Е)

17.2. -i tapın.
А) В)
С) D)
Е)

17.3. , əyriləri ilə hüdudlanan fiqurun sahəsini tapın.
А) В) 1 С) 2 D) 1 Е) 3
17.4. , əyriləri ilə hüdudlanan fiqurun sahəsini tapın.
А) В) С) 8 D) Е) 4
17.5. funksiyasının bütün ibtidai funksiyalarını tapın.
A) B) C)
D) E) 2x + C

17.6. funksiyasının bütün ibtidai funksiyalarını tapın.
A) B) C)
D) E) 2x + C

17.7. -i tapın.
A) B)
C) D)
E)

17.8. -i tapın.
A) B)
C) D)
E)

17.9. -i hesablayın.
A) 9 B) 19 C) 21 D) 9 E) 19

17.10. -i hesablayın.
A) 26 B) 36 C) 20 D) 17 E) 6

17.11. funksiyasının ibtidai funksiya¬larının ümumi şəklini tapın.
A) B)
C) D)
E)

17.12. funksiyasının ibtidai funksiyalarının ümumi şəklini tapın.
A) B) C)
D) E)
17.13. funksiyasının [0; + ) parçasında ibtidai funksiyasını tapın.
A) B)
C) D)
E)

17.14. funksiyasının ibtidai funksiyasını tapın.
A)
B)
C)
D)
E)

17.15. funksiyasının ibtidai funksiyasını tapın.
A)
B)
C)
D)
E)

17.16. funksiyasının ibtidai funksiyasını tapın.
A)
B)
C)
D)
E)
17.17. funksiyasının ibtidai funksiyalarının ümumi şəklini tapın.
A) + c B) + c C) + c
D) + c E) + c
17.18. -i hesablayın.
A) 6 B) 8 C) 10 D) 11 E) 12

17.19. -i hesablayın.
A) B) C) D) E)

17.20. funksiyasının ibtidai funksiyalarının ümumi şəklini tapın.
A) + c B) + c C) + c
D) + c E) + c

17.21. xətləri ilə hüdudlanan fiqurun sahəsini tapın.
A) B) C) 3 D) – E)

18. Əsas həhdəsi fiqurlar . Çevrə

18.1. Müstəvinin hər hansı bir nöqtəsindən 750-li bucağın tərəflərinə parallel şüalar çəkilib. Bu şüalar arasındakı bucağı tapın.
А) 80° və ya 100° В) 100° С) 180°
D) 90° Е) 75° və ya 105°

18.2. Müstəvinin hər hansı bir nöqtəsindən 1100-li bucağın tərəflərinə perpendikulyar şüalar çəkilib. Bu şüalar arasındakı bucağı tapın.
А) 700 və ya 1100 В) 800 və ya 1000 С) 1100
D) 1800 Е) 900

18.3. Uzunluğu 40 sm olan АВ parçası üzərində М nöqtəsi qeyd edilib. АМ və МВ parçalarının orta nöqtələri arasındakı məsafəni tapın.
А) 12,5 sm В) 17,5 sm С) 15 sm
D) 10 sm Е) 20 sm

18.4. Uzunluğu 50 sm olan AB parçası üzərində M nöqtəsi qeyd edilib. АМ parçası MB-dən 4 dəfə böyük olarsa, AM-in uzunluğunu tapın.
А) 10 sm В) 30 sm С) 35 sm
D) 40 sm Е) 45 sm

18.5. Şəkildə və O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. ABC bucağını tapın.
A) B) C) D) E)

18.6. Şəkildə və O nöqtəsi çevrənin mərkəzidir. ABC bucağını tapın.
A) B) C) D) E)

18.7. O mərkəzli çevrədə MN diametr, OK isə radiusdur. KMO=420 olarsa, NOK-nı tapın.
A) 420 B) 1380 C) 1260 D) 840 E) 900

18.8. O mərkəzli çevrədə MN diametr, OK isə radius¬dur. KMO = 360 olarsa, NOK-nı tapın.
A) 360 B) 840 C) 720 D) 1440 E) 620

18.9. M nöqtəsindən çevrəyə çəkilmiş toxunanın uzunluğu 6 sm, kəsənin uzunluğu 12 sm olarsa, kəsənin çevrə xaricində qalan hissəsinin uzunlu¬ğunu tapın.
A) 3sm B) 6 sm C) 18 sm
D) 2 sm E) 4 sm

18.10. A nöqtəsindən çevrəyə çəkilmiş toxunanın uzunluğu 6 sm, kəsənin uzunluğu 9 sm olarsa, kəsənin çevrə xaricində qalan hissəsinin uzunluğunu tapın.
A) 4 sm B) 6 sm C) 3 sm
D) 15 sm E) 1,5 sm

18.11. Şəkildə ABC  700-dir. AKC-ni tapın.
A) 350 B) 400 C) 300 D) 700 E) 1400

18.12. Şəkildə verilənlərə görə a||b olduqda, x-i tapın
A) B) C) D) E)

18.13. Şəkildə AOB  800-dir. OBC-ni tapın.
A) 500 B) 400 C) 1000
D) 1300 E) 200

18.14. Şəkildə verilənlərə görə a||b olduqda, x-i tapın.
A) 1390 B) 500 C) 1300 D) 700 E) 1700

18.15. çevrəsinin radiusunu tapın.
A) 2 B) 6 C) 36 D) 4 E)

18.16. Radiusu 9 sm olan çevrədə 600-li mərkəzi bucağa uyğun qövsün uzunluğunu tapın.
A) 9 sm B) 54 sm C) 3 sm
D) 15 sm E) 60 sm

18.17. Uzunluğu 70 sm olan CD parçası üzərində K nöqtəsi qeyd edilib. CK parçası KD parçasından 6 dəfə kiçik olarsa,CK parçasının uzunluğunu tapın.
A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25

18.18. çevrəsinin radiusunu tapın.
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

18.19. Uzunluğu 60 sm olan MN parçası üzərində K nöqtəsi qeyd edilib. MK və KN parçalarının orta nöqtələri arasındakı məsafəni tapın.
A) 30 sm B) 20 sm C) 35sm
D) 40 sm E) 50sm

18.20. Uzunluğu 50 sm olan AB parçası üzərində C nöqtəsi qeyd edilib. AC parçası CB parçasından 3 dəfə kiçik olarsa, CB parçasının uzunluğunu tapın.
A) 10 sm B) 12 sm C) 12,5 sm
D) 14 sm E) 15sm

19. Üçbucaqlar

19.1. Çevrədə ОА, ОВ və ОС radiusları elə çəkilib ki, АОВ =ВОС=АОС= 120° АВС üçbucağının bucağlarını tapın.
А) 30° , 60° , 90° В) 60° , 60° , 60°
С) 10° , 50° , 120° D) 45° , 45° , 90°
Е) 30° , 30° , 120°

19.2. O mərkəzli çevrə daxilinə АВС üçbucağı çəkilib. АОВ = 140°, СОВ = 100°, СОА = 120° olarsa, ABC üçbucağının bucağlarını tapın.
А) 50° , 60 °, 70° В) 60° , 60° , 60°
С) 30° , 60° , 90° D) 40°, 70° 70°
Е) 30° , 70° , 80°

19.3. АВС üçbucağında median ondan bərabərtərəfli üçbucaq ayırır. ABC üçbucağının bucaqlarını tapın.
А) 30° , 60° , 90° В) 40° , 60° , 80°
С) 60° , 60° , 60° D) 45° , 60° , 75 °
Е) 20° , 60 °, 100°

19.4. Düzbucaqlı üçbucaqda hipotenuza çəkilən median ondan bərabərtərəfli üçbucaq ayırır. Bu üçbucağın kiçik bucağını tapın.
А) 15° В) 30° С) 45° D) 60° Е) 75°

19.5. Üçbucağın bucaqları 2:3:7 nisbətindədir və kiçik tərəfi 6 sm-dir. Üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın.
A) 6 sm B) 3 sm C) 2 sm D) 9 sm E) sm

19.6. Üçbucağın bucaqları 3:4:5 nisbətindədir və kiçik tərəfi 8 sm-dir. Üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tapın.
A) sm B) sm C) 8 sm
D) sm E) 6 sm

19.7. Bərabəryanlı üçbucağın oturacağa bitişik bucağının tənböləni qarşıdakı tərəflə 600-li bucaq əmələ gətirir. Oturacağa bitişik bucağı tapın.
A) 1200 B) 400 C) 600 D) 800 E) 300

19.8. İki oxşar üçbucağın uyğun tərəfləri 16 sm və 12 sm-dir. Böyük üçbucağın sahəsi 40 sm2 olarsa, kiçik üçbucağın sahəsini tapın.
A) 22,5 sm2 B) 20 sm2 C) 24 sm2
D) 32,5 sm2 E) 30 sm2

19.9. İki oxşar ücbucağın sahələri 96 sm2 və 150 sm2-dir. Kicik üçbucağın tərəfi 32 sm olarsa, böyük üçbucağın ona uyğun tərəfini tapın.
A) 40 sm B) 64 sm C) 36 sm
D) 75 sm E) 48 sm

19.10. Təpə bucağı 1300 olan bərabəryanlı üçbucağın oturacağına bittişik bucaqları tapın.
A) ; B) ; C) ;
D) ; E) ;

19.11. Oturacağı AC olan bərabəryanlı ABC üçbu¬cağında A=350 olarsa, B-ni tapın.
A) B) C) D) E)

19.12. Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi 15 sm, oturacağa çəkilmiş hündürlüyü isə 12 sm-dir. Üçbucağın sahəsini tapın.
A) 150 sm2 B) 108 sm2 C) 225 sm2
D) 144 sm2 E) 216 sm2

19.13. Bərabəryanlı üçbucağın yan tərəfi 13 sm, oturacağa çəkilmiş hündürlüyü isə 12 sm-dir. Üçbucağın sahəsini tapın.
A) 90 sm2 B) 110 sm2 C) 60 sm2
D) 70 sm2 E) 144 sm2

19.14. İki oxşar üçbucağın uyğun tərəfləri 20 sm və 15 sm-dir. Böyük üçbucağın sahəsi 64 sm2 olarsa, kiçik üçbucağın sahəsini tapım.
A) 36 sm2 B) 40 sm2 C) 46 sm2
D) 50 sm2 E) 56 sm2

19.15. Təpə bucağı 120° olan bərabəryanlı üçbucağın oturacağına biti&#351

Lord of Miracles

Şərhlər:

 1. arz-09 dedi ki:

  yuklemek olmur
  belay

 2. Admin dedi ki:

  Sadece oxumaq olar Kime lazim olsa desin yuklemek ucun link verim

 3. Firuze dedi ki:

  Ooooooooxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx…
  Mende imtahanin derdini cekirem.Allah elemesin birden kesilsem neced olar belay sad recourse

  Oooooooyyyyyyyyyyyyyy fikri bele qorxuncdu

 4. Angel-94 dedi ki:

  mən riyaziyyatı зooooooooooooooooooooooox ureyim sevirəm

 5. BadBoy dedi ki:

  Cabri Pis Bilirem Menlik Degil!!!

 6. TURAL111 dedi ki:

  Riyaziyyati sevmirem

 7. conan dedi ki:

  cavablari da olsun nolar

 8. ...::EMERALD::... dedi ki:

  İMTAHAN VERMİSEM.CANİM QURTARİB

 9. selbinaz dedi ki:

  coxs sag ol istifade etecem

 10. nermine dedi ki:

  cebri cox sevirem

 11. ülkər dedi ki:

  ən zəhləm getdiyim fənndi.ümümuyyətlə texniki fənnlərdən xoşum gəlmir.bu riyaziyyatı kəşf edənləri hər gün söyürəm.mənim başım çıxmırki bu riyaziyyatın mənası nədi?onu bilirəmiki vurma bölmə toplama çıxma lazımdı.amma triqonometriya yaxud log nəyə lazımdı?