Uşaqlarda musiqi təhsili

Şüurlu, mədəni və həyatın məsuliyyətlərinin fərqində olan uşaqlar yetişdirmənin yollarından biri də onları standart məktəb təhsilinin yanında müxtəlif sənətlərə və məşğuliyətlərə istiqamətləndirmək, bu sahədə inkişaflarına köməkçi olmaqdır. Bu sənətlər müxtəlif şəkil fəaliyyətlərindən, rəqslərdən, əl işlərindən musiqiyə qədər olduqca geniş bir sahədə olurlar və uşağın qabiliyyətlərinə görə bir dənəsində qərar qəbul oluması lazımdır.
Musiqiyə uyğunluğuna öz müşahidələrəniz və ya təlimçilərin müşahidələri ilə qərar verdiyiniz uşağınızın bu təhsili doğru yaşlarda və doğru bir şəkildə alması əlbəttə unudulmaması lazım olan maddələr arasında. Çünki musiqi uşaqların həyatı anlama, şərh etmə və düşünmə tutumunu artıraraq təhsil həyatında da daha yüksək müvəffəqiyyət əldə etməsini təmin etməkdədir. Ayrıca bir qrup içərisində iştirak etmə və ictimai olaraq musiqi bilmə uşağın ictimai bacarıqlarını da inkişaf etdirərək onları həyata hazırlamaqdadır.
Bu səbəblə musiqi təhsilinin doğumdan etibarən uşağa musiqi dinlətmə üsuluyla mənimsədilməsi lazımdır. Məktəb yaşları gələnə qədər ediləcək nizamlı musiqi dinləmə fəaliyyətləri sayəsində ritm tutma, rəqs etmə kimi fiziki hərəkətlərə olan uyğunluq artacaq və musiqi təhsilinin yanında fiziki inkişafına da qatqısı olacaq. Musiqiyə yoldaşlıq etməyə çalışan uşaqların danışmağa başlarkən çox daha rahat və sürətli olduqları da görülməkdədir.
Anlaya biləcəyiniz kimi gerçək musiqi təhsili tam mənasıyla məktəb əvvəlində başlamaqdadır və uşaqlar nə qədər gec musiqilə tanış olsalar musiqi yönündəki meylləri və qazana biləcəkləri faydalar da o qədər azalacaq. Erkən yaşlarda başlanan musiqi təhsili məktəb dövründə reallaşdırılacaq olan musiqi fəaliyyətləri, alət öyrənmə kimi mövzularda böyük bir üstünlük təmin edəcək. Ayrıca uşağınızın musiqiyə nə qədər uyğun olduğunu erkən yaşlarda təsbit faktoruq onu doğru istiqamətləndirməniz baxımından qiymətli olacaq.
Məktəb dövründə musiqiyə olan əlaqəsini təsbit etdiyiniz uşağınızı xeyli çox ailə kimi zorakı alətlərə yönəltmək yerinə onun seçimlərini də diqqətə almaqla qərar verməniz çox əhəmiyyətlidir. Xeyli çox ailə media kanallarında görüb maraqlandıqları üçün uşaqlarına piano, skripka, gitara, saz və ya mədəniyyət içərisində hansı alətlər varsa onları söykəməkdədirlər. Uşağınızın ilk aləti onun həvəsini və musiqiyə olan marağını qızışdırma ya da söndürmə xüsusiyyətinə sahib olduğu üçün bu mövzuda məcburedici davranmamanız lazımdır.

Красавица

Şərhlər: