….WeytaniN hiyleleri…….

....WeytaniN hiyleleri.......

.…Şeytanin hiylesi…..

Odunçuluqla həyatını qazanan bir şəxs vardı. Allaha qarşı qulluq vəzifəsini edər, kimsənin işinə qarışmazdı. Bu zahit adamın olduğu kəndin yaxınında bir kənd daha vardı, onlar da dağda müqəddəs deyə qəbul etdikləri bir ağaca tapınarlar, ondan meded gözləyərdilər.

Odunçu, bir gün: «Bunların Allah deyə tapındıqları ağacı kəsib odun edim, bazarda sataraq çörək pulu qazanaram; həm də, bir qövmü Allaha üsyandan qurtarmış olaram» deyə düşünərək Allah rizası üçün ağacı kəsməyə qərar verdi.

Dağa doğru gedərkən qarşısına əcaib sifətli murdar bir adam çıxaraq hara getdiyini soruşdu. Odunçu:

– Xalqın Allah deyə tapınaraq Allaha üsyan etdikləri ağacı kəsməyə gedirəm, dedi. Adam, odunçuya:

– Mən şeytanam… O ağacı kəsməyinə icazə vermirəm, dəyincə zahit odunçu, şeytana çox esebleşir.

Öldürmək üçün hücum edərək yerə yatırdır və üzərinə oturub xəncərini boğazına söykədi.

Şeytan zahidə:

– Ey zahid, sən məni öldürə bilməzsən. Allah mənə qiyamətə qədər icazə vermişdir. Lakin gəl o ağacı kəsmə, səninlə razılaşaq. Mən sənə hər gün bir qızıl verim, sən də ağacı kəsməkdən imtina et. Həm əl ağaca tapınırmış, günah işləyirmiş sənin neyinə gərək, qızılını götür işinə bax, dedi.

Adam şeytanı buraxmışdı. Şeytan adama, axşam yatıb səhər yastığının altına baxmasını söylədi və razılaşaraq ayrıldılar.

Adam ağacı kəsməkdən imtina edib, evinə dönmüşdü.. Axşam yatıb səhər yastığının altına baxdığında, qızılı gördü. Məmnun olmuşdu, ikinci gün oldu. Lakin bu səfər şeytan qızılı qoymamışdı. Adam qızıb baltasını götürdüyü kimi dağa ağacı kəsməyə getdi. Lakin yolda yenə şeytanla qarşılaşdılar. Adam şeytana yaxşıca qızmış idi. Görüncə:

– Səni saxtakar səni, aldatdın deyilmi məni?., deyərək üzərinə hücum etdi.

Lakin əvvəlkinin tam tərsinə bu səfər şeytan adamı tutduğu kimi altına aldı. Adam çaşmışdı. Bu necə hal deyər kimi şeytanın üzünə baxırdı.

Şeytan:

– Heyrətləndin deyilmi? Nə üçün mənə məğlub olduğunun səbəbini söyləyim: Dünən sən Allah rizası üçün ağacı kəsməyə gedirdin. Səni deyil mən, dünyadakı bütün şeytanlar bir araya gəlsək yenə məğlub edə bilməzdik. Lakin indi Allah rizası üçün deyil də, sənə qızılı vermədiyim üçün qızdığından gelirsən, baaxx ona görə mənə məğlub oldun və sənə ağacı kəsməyinə icazə verməyəcəyəm, dedi.

….Weytanin dostlari…..

Rəsulullah (s. a.) Əfəndimiz ona, yəni İblisə aşağıdakı şəkildə qısa qısa bəzi suallar soruşdu. O da bunlara cavab verdi :

-Ya lain, sənin oturma yoldaşın kim ?

-Faiz yeyən.

-Dostun kim ?

-Zina edən.

-Yataq yoldaşın kim ?

– Sərxoş

-Qonağın kim ?

-Oğru.

-Elçin kim ?

-Sehrbazlar.

-Gözün nuru nədir?

-arvad boşamaq.

-Sevgilin kim ?

-Cümə namazını buraxanlar.

-Ya lain, sənin ürəyini nə yuyar ?

-Allah yolunda cihada qaçan atların kişnəməsi.

-Sənin cisimini nə əridər ?

-Tövbə edənlərin tövbəsi.

-Ciyərini nə parçalar, nə çürüdər ?

-Gecə və gündüz, Allaha edilən bol bol istiğfar.(dua,namaz)

-üzünü nə qırışdırar ?

-Gizli sədəqə.

-Gözlərini kor edən nədir ?

-Gecə namazı.

-Başını əydirən nədir ?

-Çox qılınan camaat namazi.

-Sənə görə insanların ən səadətlisi kimdir?

-Namazını bilərək əzələdən buraxanlar.

-Səni işindən nə saxlayar ?

-Dini məclislər

-Yeməyini necə yeyərsən ?

-Sol əlimlə barmaqlarımın ucu ilə.

-Sam yeli əsdiyi zaman və ortalığı istilik basdığı zaman uşaqlarını harada kölgələndirərsən ?

-insanların dirnaklarının arasında

…..Weytan kimi azdira bilmir?…..

Rəsulullah (s. a.) Əfəndimiz, yuxarıdakı sualları soruşduqdan və şeytanın verdiyi cavablar qismən bitdikdən sonra, belə buyurdu :

– Ümmətimə səadət lütf edən; səni taki, müəyyən bir vaxta qədər şeki edən Allaha həmd olsun.

Rəsulullah (s. a.) Əfəndimiz’ in o cümləsini eşidən lain iblis belə dedi :

– Əfsus, əfsus… Ümmətin səadəti harada? Mən, o müəyyən vaxta qədər diri qaldıqca, sən ümmətin üçün necə fərah duyarsrn?.. Mən, onların qan damarlarına girərəm. Ətlərinə qarışaram. Amma onlar, mənim bu halımı görə bilməz və bilə bilməzlər. Məni yaradan və bağışlanma gününə qədər mənə möhlət verən Allaha and içərəm ki: Onların bütününü azdıraram. Cahillərini və alimlərini… Ümmilerini və oxumuşlarını… Facirlerini və abidlerini .. Hasili, bunların heç biri əlimdən xilas ola bilməz. Lakin, Allahın xalis qullarını… Bəli, bunları azdıra bilməm.

Bunun üzərinə Rəsulullah (s. a.) Əfəndimiz soruşdu :

-Sənə görə ixlas sahibi olan muhlis qullar kimlərdir ?

-Bilməzsənmi? ya Məhəmməd, bir kimsə ki, dirhəmini və dinarını sevər (malini,dunyani)… O Allah üçün bir ixlasa sahib deyil. Bir kimsəni görsəm ki; dirhəmini dinarını sevməz; təriflənməkdən, medhedilmekten xoşlanmaz.. bilərəm ki o : ixlas sahibidir… Dərhal onu buraxar qaçaram.

Bir qul malı və təriflənməyi sevdiyi müddət, ürəyi də dünya arzularına bağlı qaldığı müddət, o sizə xüsusiyyətini etdiyim kəslər arasında mənə ən çox itaət edəndir. Bilməzsənmi ki: mal sevgisi, böyük günahların ən böyüyüdür. Bilməzsənmi ki ya Məhəmməd, baş olma sevgisi yenə böyük günahların ən böyükləri arasındadır.

Ya Məhəmməd, bilməzsənmi? Mənim yetmiş min dənə uşağım var. Bunların hər birini bir başqa yerə təyin etmişim. Sonra o hər uşağımla birlikdə yenə yetmiş min dənə şeytan vardır. Onların bir qisimini üləmaya göndərdim. Bir qisimini gənclərə göndərdim. Bir qisimini də, meşayihe saldım. Bir qisimini də qoca qadınlara müsəllət etdim. Gənclərə gəlincə, aramızda heç bir anlaşılmazlıq yoxdur. Onlarla çox yaxşı dolanarıq. Uşaqlara gəlincə… onlarla da, bizimkilər istədikləri kimi birlikdə oynayarlar. Bizimkilərin bir qisimini də abidlerin başına dərd etdim. Bir qisimini də zahidlərin. Onlar bunların yanına girər; haldan hala soxarlar. Bir təpədən o birisinə … hamını dolaşdırıb dayanarlar. Elə bir hal alarlar ki; başlarlar, səbəblərdən hər hansı birinə söyməyə… İşdə… beləcə, onlardan ixlası alaram. Onlar bu halları ilə etdikləri ibadəti, ixlassız edərlər qeyri .. Amma , bu halların fərqində olmazlar.

Bilməzsənmi; ya Məhəmməd, Rahib Borsisa: tam yetmiş il ixlas ilə Allah’ a ibadət etdi. Bu ibadətləri nəticəsində ona elə bir hal lütf edilmişdi ki ; Hər dua etdiyi xəstə, duası və bərəkəti ilə şəfa olurdu. Onun arxasına ilişdim. Zina etdi. Qatil oldu. Sonunda da küfrə girdi. Bu o kimsədir ki ; Allahı Təala əziz kitabında , ona belə izah edər :

“Şeytan halı kimidir ki; o insana: ‘Kafir ol .. Dedi. Vaktaki o kafir oldu.: bu dəfə ona belə dedi: Mən səndən uzağam… Mən aləmlərin Rəbbi olan Allahdan qorxaram .” (59/16)

İblis bundan sonra bəzi pis xasiyyətlər üzərində dayandı. Və onların hər birindən necə istifadə etdiyini izah etdi..

YALAN

– Bilməzsənmi ya Məhəmməd, yalan məndəndir və ilk yalan danışan da mənim. Hər kim yalan danışsa … o mənim dostum. Hər kim yalan yerə and içsə … o da mənim sevgilimdir. Bilməzsənmi ya Məhəmməd , mən Adəmə və Həvvaya yalan yerə Allah adına and içdim. “Şübhəsiz mən sizə nəsihət verirəm.” (7/16) Dedim… Bunu edərəm : çünki yalan yerə and könülümün əyləncəsidir.

QEYBƏT – İNTRİQAÇILIQ

-Qeybət və intriqaçılığa gəlincə …. Onlarda mənim meyvələrimdir və şənliyim.

NİKAH ÜZƏRİNƏ AND İÇMƏK

-Hər kim talaq üzərinə and içsə … günahkar olacağından narahatlıq edilər. İstəsə bir dəfə olsun .. İstəsə doğru şey üzərinə olsun. Hər kim talağı ağızına aldısa .. taaa.. həqiqəti müəyyən olana qədər arvadı ona haram olar. Onlar bu halları ilə qiyamətə qədər meydana gətirəcəkləri uşaqlarınhamisi zina uşağı olar. Ağıza alınan o talaq sözü üzündən hamısı cəhənnəmə girər.

….Kafirin olum ani….

– Həyatı boyunca özündən qaçıb dayandığı ölümlə görüşər.

– Ölümü şiddətli sarsıntılar içində olar.

– Mələklər, əllərini ona doğru uzadar və onu alçaldıcı və yandırıcı bir əzabla müjdələrlər.

– Mələklər, üzünə və kürəyinə vura vura canını alarlar

– Ruhu ən dərindən ağrıyla sökülər.

– Ruhu körpücük sümüklərinə qədər çəkilər və son müdaxilə edilər.

– Canı o inkar içindəykən çətinlik içində çıxar.

– Ölümlə üz-üzə gəldiyi andakı imanı və tövbəsi qəbul edilməz.

-Gerçəyi görmənin verdiyi böyük peşmanlıq içində Allahdan özünü dünyaya geri çevirməsini və itirdiyi ömürünü kompensasiya etməyi tələb edər. Amma şansını itirmişdir. Bu istəyi qəbul edilməz.

…..Mominin olumu……

– Qaçınılmaz olduğunu bildiyi və həyatı müddətin tərəfindən hazırlıq etdiyi ölümlə qarşılaşar.

– Canını almağa gələn mələklər ona salam verib, onu cənnətlə müjdələrlər.

– Mələklər gözəlliklə canını alarlar

– Ruhu bədənindən yumşaqca çəkilib alınar.

– Arxasından gələcək möminləri müjdələmək, Allahın vədinin haqq olduğunu və möminlər üçün bir qorxu və kədər olmadığını xəbər vermək istər. Amma buna icazə verilməz.

BiLiReM XEBERiM coooxxx oldu ama herkese catdirmak istedim……..

ALLAH hamimizin gunahini bagiwlasin…..Weytanin werrinden bizi qorusun :(((((

nilgun

Şərhlər:

 1. Suphenallah dedi ki:

  Amin baciw cox sag ol Allah min defe razi olsun

 2. Badi_Seba dedi ki:

  BACIWIM ALLAH RAZI OLSUN OMRUMSEN MENIM…. opucuk

 3. Night---Wolf dedi ki:

  4oxx gozel Buyrulub bularin hamisi……..mence her adam bulara baxib ders almalidi….Dogurdanda Sheytan Lenetlenmelidi…..

 4. GLINKA dedi ki:

  bunu mp3-de qlaq asmisam amma tam sekilde deyil de

 5. personality dedi ki:

  coooooox sagol canim.hamiini axira qeder diqqetle oxudum.Allah razi olsn.coooox maraqli xeberdi.tewekkur

 6. Leonel-207 dedi ki:
  YAZAN ELLERIN VAR OLSUN.TESHEKKURLER.
 7. aznetin_gozeli dedi ki:

  mende bu mp3 formatinda var, ve 3 hisselidir.eziyyet cekib yaziya almisan.ALLAH SAVAB YAZSIN VE ALLAH RAZI OLSUN!

  EUZIBILLAHI MIN\'ESSEYTANIR RECIM!!!

 8. the 13th Warrior dedi ki:

  nilgun————-eHSEN SIZE.cOX GOZELMOVZUDU.INWALLAH BELEMOVZULAR COX OLSA ELA OLAR.ALLAH RAZIOLSUN SIZDEN.

 9. Single Girl dedi ki:

  baciwwwwwww cox saqol wirinim..Allah razi olsun

 10. Axiret90 dedi ki:

  Insallah,Allah dualarivi qebul elesin

 11. nilgun dedi ki:

  Suphenallah,sende cox sagol baciw oxuduguncuunn opucuk ALLAH sendende razi olsunn :)))

  badi_Seba,caann cox sagol angel -im ALLAH sendende razi olsunnn opucuk

  Night—Wolf, he he rah lenetlenmelidiii :((( rey yazdigincun cooxx sagol :))

  GLINKA,
  aznetin_gozeli, he mp3u var ama weytanla Mehemmed peygemberin daniwigidi :)) ama obirler yoxdu :))) rey yazdiginizcunn cooxx sagolun ALLAH hamimizdan razi olsunn opucuk opucuk

  the 13th Warrior, a a a bi wey diyil yerli :)))) rey yazdigincun coooxx sagol :))) ALLAH razi olsunn wirin

  Single Girl,tatlim oxuduguncun sen sagollll opucuk ALLAH razi olsunn :)))))

  Axiret90,Amin…. coxx sagol sizinde.. ALLAH razi olsun………:))))

 12. a.shevchenko dedi ki:

  Sitat: GLINKA
  bunu mp3-de qlaq asmisam amma tam sekilde deyil de

 13. BadBoy dedi ki:

  Cox sag Olun Minnetdaram!!

  *ILHAM User ForGenc.net
  *User of ForGenc.net company
  *registered on 13 Dekabr 2009 13:09
  * User ForGenc.net team