Ermeni terror teskilatlari..


 

Erməni terrorcu təşkilatlarının yaranma tarixini iki mərhələyə

ayırmaq olar:

1. XIX əsrin 60 – 70-ci illərindən 1920-ci ilədək.

2. 1960 – 1970-ci illərdən bu gunə qədər.

Birinci mərhələdə yaranan erməni terror təşkilatları Turkiyə və

Azərbaycan ərazisində terror fəaliyyəti ilə məşğul olurdulardısa ikinci

mərhələdə yaranan təşkilatlar oz terror fəaliyyətlərini

genişləndirərək dunyaya yaydılar. Beləliklə, dunya da erməni

terrorunun qurbanına cevrildi.

Yaranan bu cəmiyyətlər, təşkilatlar və partiyaların bəziləri gizli

fəaliyyət gostərir, rəsmi dovlət numayəndələrinə, dovlət idarələrinə

hucumlar edir, qətllər torədir, ərazilərdə terror aktları və usyanlar

etməklə məşğul olurdular.

“Xeyriyyəcilər Cəmiyyəti – (Benevolent Union)”. 1860-cı ildə

Osmanlı dovlətinin Kilikiya (Cukurova) bolgəsində yaradılıb. Sonra

bu cəmiyyəti “Fədakarlar cəmiyyəti” əvəz etmişdir. Bu təşkilat əsasən

usyanlar, iğtişaşlar yaratmaqla məşğul olurdu. “Xeyriyyəcilər

Cəmiyyəti”nin fəal uzvləri olan Hasip Şişmanyan və Mıqırdıc

Beşiktaşyanın 1862-ci ildə Osmanlı dovlətinin Zeytun (Suleymanlı)

şəhərində usyan torətdikləri aşkar edilmişdir5. Bu isə bu təşkilatların

separatcı – terrorcu olduğunu subut edir.

1870-1880-ci illər ərzində Vanda “Ararat”, Muşda

“Məktəbsevənlər”, “Şərqli” və “Ermənistana doğru”, Adanada

“Kilikiya” cəmiyyətləri qurulmuş və 1880-ci ildə onların hamısı

birləşərək “Birləşmiş Erməni Cəmiyyəti – (Miyasiyal Enikorotyan

Hoyotis)” meydana gətirmişlər. Məqsədləri “Boyuk Ermənistan”

yaratmaq idi. Bu əsassız məqsəd uğrunda hər cur cinayətlər

torətmişlər. Hətta mustəqil dovlətdə ala biləcəkləri huquq və

azadlıqları onlara verən Osmanlı dovlətində təxribatcılıq edib, onu

parcalamaq fikrinə duşmuşlər.

1872-ci ildə car Rusiyasının yardımı ilə “İttihad və Halas” və

1878-ci ildə “Qara Xaз” cəmiyyətləri qurulmuşdur. Bu təşkilatların

məqsədi Osmanlı dovlətinin şərq hissəsini ondan ayırıb mustəqil

dovlət qurmaq idi. “Qara Xac” təşkilatı daha irəli gedərək oz erməni

soydaşlarına qarşı terror həyata kecirirdi. Belə ki, onlar bu təşkilatın

prinsiplərinə uymayan və onlarla işbirliyində olmayan, onların qanlı

planlarını acıb onu dovlətə verənlərin siyahısını tutur, həmin siyahıda

o, şəxslərin adları qarşısında qara xac cəkib onları qətlə yetirirdilər.

1881-ci ildə Ərzurumda “Şura-i-Ali” adlı cəmiyyət yaradılır.

Sonra adı dəyişdirilərək “Mudafi-i-vətəndaşlar” olmuşdur. Bu

vilayətdə 1882-ci ildə “Ana Vətən Mьdafiəciləri – (Pastpan

Hairaniats) “, “Silahlılar” və “Millətзi qadınlar” cəmiyyətləri

yaradılır. Bu təşkilatların hamısının gizli silahlı qrupları vardı. Bu

cəmiyyətlərdən “Ana Vətən mudafiəciləri” təşkilatının qeyri-qanuni,

gizli fəaliyyətləri aşkarlanmış və o, 1882-ci ildə ləğv edilmişdir.

1890-cı ildə İstanbulda “İldırım – (Şant)” və “Qurban”

cəmiyyətləri yaradılmışdır. “Qurban” cəmiyyətinin təşkilatcıları

Osmanlı dovlətindən 1829-cu il Ədirnə sulhunə əsasən Qafqaza

kocurulmuş və orada yaşayan ermənilər idi. Bu təşkilatın başcısı

doktor Pakrat Navasartyan idi. Təşkilatın mərkəz qərargahı Tiflis

şəhərində yerləşirdi və təşkilat buradan idarə edilirdi6.

Yuxarıda sadalanan terrorcu təşkilatlar kicik olsalar da

torətdikləri cinayətlər miqyasca iridir.

“Armenakan” komitəsi. O, dovrə qədər yaradılmış erməni

təşkilatlarının ən irisidir. 1885-ci ildə Portakalyan adlı bir erməninin

rəhbərliyi ilə Mıqırdıc Terlemezyan (Avetisyan), Qriqor Terlemezyan,

Ruben Şatavaryan, Qriqor Adiyan, Qriqor Əcəmyan, M. Bartutciyan,

Gevord Hanciyan, Qriqor Beozikyan və Qaregin Manukyan adlı erməni

şovinist – millətciləri tərəfindən Turkiyənin Van şəhərində

yaradılmışdır.

Təşkilatın rəhbəri Portakalyan Vanda acdığı məktəbdə radikal

millətci – separatcı duşuncəli erməni tələbələri tərbiyə etdiyindən və

dovlət əleyhinə fəaliyyəti hokumət tərəfindən aşkar edildiyindən

Osmanlı dovlətindən qovulmuş və Fransaya getmişdir. Fransada

“Armenia” adlı qəzet buraxaraq, yazılarında inqilabi, terrorcu ruhu

acıq-aydın buruzə vermişdir. Belə ki yazılarından birində “ermənilər

Osmanlı dovləti ərazisində qan tokmədən mustəqillik əldə edə

bilməz” fikrini bildirmişdir7. 1885-ci ildə qəzetin Osmanlı dovlətinə,

1886-cı ildə isə car Rusiyasına gətirilməsinə qadağa qoyulsa da yerli

erməni cinayətkar təşkilatları vasitəsi ilə qəzet yenə də bu olkələrə

gətirilirdi.

Təşkilatın lideri olan Portakalyanın Fransada olmasına

baxmayaraq o, təşkilatla daim əlaqədə olurdu və bu əlaqəni Mıqırdıc

Avetisyan təşkil edirdi.

Bu təşkilat təmamilə separatcı və terrorcu meyllər uzərində

qurulmuşdu. Bunu subut etmək ucun təşkilatın proqramına nəzər

yetirmək kifayətdir.

•Bu təşkilata yalnız ermənilər uzv ola bilərdi.

•Butun millətci erməniləri bu təşkilatda cəmləşdirib pozucu

fikirlər yaymaq, uzvlərə silahlardan istifadə etmək qaydalarını

oyrətmək, hərbi təlimlər kecirmək, onları silah və pul ilə təmin etmək,

partizan dəstələri yaratmaq və erməni xalqını qarşıdakı hərəkatlara

hazırlamaq.

•Olkənin muxtəlif bolgələrində iğtişaşlar yaratmaqla məşğul

olacaq numayəndəliklər yaratmaq.8

Təşkilatın fəal uzvləri yuxarıda adları sadalananlardan savayı

Havannes Aqripasyan, Vardan Qoloşyan, və Karapet Qulaqsızyan

idilər. Onlar əsasən «Daşnaksaqan», «Vartan», «Hncak» təşkilatları ilə

əlaqəli idilər və bir sıra terror əməliyyatlarını birgə həyata

kecirmişdilər (məsələn: turk polis idarələrinə hucum, 1892-ci il

oktyabrında Van şəhər polis idarəsinin rəisi Nuri Əfəndinin qətli,

1896-cı il iyun ayında «Hncak» təşkilatı ilə birgə Van usyanı və s).

Təşkilat «Daşnaksaqan» və «Vartan» partizan dəstələri ilə birgə

Ankara şəhərinin cənub-qərb hissəsində Qarahisar dağları yaxınlığında

yerli əhaliyə basqın etmiş və yerli əhali ilə toqquşma zamanı

«Armenakan» və «Daşnaksaqan» təşkilatının demək olar ki, əksər

uzvləri tələf olmuşlardır. Bundan sonra təşkilat dağılmış, onun

qalıqları «Ramqavar» partiyasını yaratmış, digər uzvləri isə

«Daşnaksutyun» və «Hncak» partiyalarına kecmişlər.

«Hnзak» təşkilatı – «Hnзak – sosial demokrat partiyası».

«Armenakan» komitəsinin yaradıcısı Portakalyanın və qəzeti

«Armenia»nın dəstəyi ilə Avetis Nazarbekyan, Maro Vardanyan,

Gevorq Xarocanyan, Qabriel Kafyan, Ruben Xanazatyan tərəfindən

1887-ci ildə İsvecrənin Cenevrə şəhərində yaradılmışdır. Təşkilatın

yaradıcısı və idarəcilərinin əksəriyyəti Rusiya erməniləri idilər.

Təşkilatın Osmanlı ərazisində də dayaq təşkilatları vardı. Belə ki,

İstanbulda dayaq noqtəsini qurmaq ucun Cenevrədən Tiflisli Şimavon,

İrandan S. Danielyan, Trabzondan Rusiya vətəndaşı olan Ruben

Hanazad gəlmişdilər. Onların İstanbulda qurduqları yerli təşkilat

dayağına bir sıra digər erməni təşkilatlarından da qoşulanlar olmuşdur.

İstanbuldan sonra Merzifon, Amasiya, Toqat, Arapkir və Trabzonda da

təşkilatlanmalar başlanmışdı. Bu təşkilatın siyasi məqsədi Şərqi

Anadoluda – Ərzurumda, Vanda, Zeytunda (Suleymanlı), Sasunda,

«Hncak» partiyası 1905-1906-cı və 1918-ci illərdə

Azərbaycanda baş verən erməni-musəlman qırğınlarının da

təşkilatcılarından olmuşdur. Partiya ozundən sonra onun fəaliyyətini

davam etdirəcək – ASALA kimi tanınan terror təşkilatının yaradıcısı

olmuşdur. Bu terror təşkilatının beynəlxalq terror şəbəkəsi ilə sıx

əlaqələri vardır. Belə ki, 1993-cu ildə Hncak Partiyası, erməni terror

təşkilatı ASALA və PKK numayəndələrinin Beyrutda kecirilmiş bir

toplantısında Ermənistan və Yunanıstana PKK-nın butun qayğılarını

oz uzərinə urməyi təklif etmişdir. Onu da qeyd etmək yerinə

duşərdi ki, PKK Avropa Birliyi olkələri tərəfindən terrorcu təşkilat

elan edilmişdir.

«Erməni genosidinin (soyqırımının) qisasзıları təşkilatı». 1973-

cu ildə «Daşnaksutyun» partiyasının yardımı ilə yaradılmışdır. Təsis

olunma bəyənatında oz fəaliyyətini antiturk istiqamətində həyata

kecirəcəyi bildirilmişdir. Dunyanın muxtəlif regionlarında muxtəlif

adlarla fəaliyyət gostərir. 1980-1982-ci illərdə kecirilən terror

əməliyyatları nəticəsində Turkiyənin Avstriya, Danimarka,

Portuqaliyadakı səfirliklərinin diplomatları qətlə yetirilmişdir.

Təşkilatın rəhbərləri və fəal uzvləri Tiqran Abqaryan, Arutunyun

Avetisyan, Stepan Avyan, Akop Aqolyan və s.

«Ermənistanın Azadlığı uğrunda Gizli Erməni Azadlıq Ordusu

– (Armenian Secret Army for Liberation of Armenia) ASALA».

Erməni lobbisinin terror təşkilatıdır. “Hncak” partiyasının hərbi

qanadıdır. ASALA 20 yanvar 1975-ci ildə ABŞ-a kocmuş erməni

emiqrantlar tərəfindən Livanın Beyrut şəhərində yaradılmışdır.

Yaradıcısı 1988-ci ildə olmuş Akop Akopyandır. Hal- hazırda isə

təşkilatın rəhbəri Levon Kazanciyandır. ASALA-nın dunyanın

muxtəlif olkələrində 23 hərbi qrupu fəaliyyət gostərir. Təşkilatın əsas

mərkəzləri Beyrut (Livan), Hələb, Dəməşq (Suriya), İsgəndəriyyə

(Misir) şəhərlərindədirlər. Təşkilatın həmcinin ABŞ, Turkiyə, Fransa,

Yunanıstan, İsvecrə, İspaniya, Avstriya, Boyuk Britaniya, İtaliya, İran

kimi dovlətlərdə fəaliyyət gostərən qruplar var. Təşkilatın hərbi təlim

– məşq bazaları Livanın Bəkaa dərəsində və Kipr adasındakı Trudos

dağında yerləşir. Əsas duşmənləri Turkiyə Cumhuriyyəti və 1991-ci

ildə mustəqillik qazanmış Azərbaycan Respublikasıdır. Təşkilatın

məqsədi «Dənizdən dənizə Boyuk Ermənistan» uğrunda mubarizədir.

Təşkilat 1988-1994-cu illərdə Dağlıq Qarabağda kecirilən hərbi

əməliyyatlarda və 1975-1990-cı illərdə Livanda vətəndaş

muharibələrində fəal iştirak etmişdir. Bundan əlavə 1989 – 1994-cu

illər ərzində Azərbaycanda baş vermiş terrorların əksəriyyətinin bu

təşkilat tərəfindən həyata kecirilməsi istintaq sənədləri əsasında tam

subuta yetirilmişdir. Bu terrorlar nəticəsində yuzlərlə insan olmuş,

xəsarət almış, şikəst olmuş və xeyli dağıntılar olmuşdur. Təşkilatın

“Hizbullah”, “Kataib”, “PKK” və digər terror təşkilatları ilə sıx

əlaqələri vardır. ASALA indiyədək 235 terror aktı həyata kecirmişdir.

Bunların nəticəsində 100-ə qədər şəxs (bunlardan 52-si turkdur) qətlə

yetirilmiş, 534 nəfər yaralanmış, 105 nəfər girov urulmuşdur.

Təşkilatın fəal uzvləri Vazgen Sisliyan, Seda Kavranyan, Hilbert

Levon Molnasyan, Martiros Candonyan və s.

«Erməni Azadlıq Cəbhəsi». 1979-cu ildə yaradılmışdır. Təşkilat

ASALA-nın tərkibində fəaliyyət gostərir. Turkiyə və Azərbaycan

ərazisində terror əməliyyatları həyata kecirmək ucun terrorcu qruplar

hazırlayır və onların həmin ərazilərə gondərilməsi işi ilə məşğul olur.

Təşkilatın rəhbərləri və fəal uzvləri Vasiyan Razmik, Zatinyan Edik

Zatikovic, Şirvanyan Andrey Yergişevic və başqalarıdır.

«Orli» terror qrupu. 1981-ci ildə bir qrup erməni gəncləri

tərəfindən Fransada yaradılmışdır. Əsas məqsədləri ASALA terror

təşkilatının həbs edilmiş uzvlərinin azad edilməsidir. 1981-1982-ci

illərdə ozlərinin konkret məqsədlərinə nail olduqları bir necə terror

əməliyyatları həyata kecirmişlər. 1987-ci ilə qədər bu qrup Avropanın

və digər regionların olkələrindəki aeroportlarda ona qədər ağır, qanlı

nəticələri olan terror əməliyyatları həyata kecirmişdir.

«Gənc Ermənilər İttifaqı». 1990-cı ildə Fransada yaradılmışdır.

Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan işğal yolu ilə qoparılıb Ermənistana

birləşdirilməsi məsələsində MDB olkələrinin rəhbər işcilərinə təzyiq

etmək məqsədi ilə həmin olkənin ərazisində diplomat və sadə

vətəndaşları oğurlamaqla məşğul olur.

«Erməni Azadlıq Hərəkatı». 1991-ci ildə Fransada

yaradılmışdır. Oz terror planlarını ASALA ilə birgə kecirir. Mərkəzi

qərargahı Ermənistanın İrəvan şəhərində yerləşir. Təşkilatın rəhbərləri

və fəal uzvləri Ağababayan Aşot Serec, Zurabyan Norayr Qracikovic,

Malxasyan Artur Melkonovicdir.

“Yeni ASALA”. Əfsuslar olsun ki, bu təşkilat haqqında məlumat

azdır. Təşkilat 1992-ci ildə yaranmışdır. Bu barədə məlumat verən

Turkiyə Daxili İşlər Nazirliyi təşkilatın Turkiyə şəhərləridən Bakıya

ucan təyyarələrdə terror aktı hazıladığını da bildirmişdir. Bu təşkilat

qanunsuz olaraq silah əldə etmək və oz məqsədlərinə nail olmaq ucun

.

turk milləti uzərində erməni ağalığını bərqərar etmək niyyətindədir.

Təşkilata Turkiyədə yaşayan ermənilər rəhbərlik edirlər.

“Apostol” təşkilatı. 29 aprel 2001-ci ildə Ermənistan, Suriya və

Livan vətəndaşları tərəfindən yaradılmışdır. Təşkilatın məqsədi

Turkiyə və Azərbaycanda terror aktları həyata kecirməkdir

P.S. -Men bu xeberi dersle elaqeder olaraq tapib , maraqlanmisdim.Dusundum ki, DUNYA TERROR TESKLATLARIN ELINDEN SU ICDIYI ASALNIN BUGUNE KIMI NECE FORMALASDIGINI HER BIZINIZ BILMEK ISTERSINIZ!

aznetin_gozeli

Şərhlər:

 1. Leonel-207 dedi ki:

  BUNUDA KOCURDUM.REYI SONRA YAZACAM.ELLERIN AGRIMASIN.

 2. qan-donor dedi ki:
  aznetin_gozeli

  xanim bu meqaleni siz facebookdan urubsuz heee duzunu deyiz chunki men bu xeberi facebookda oxumuwdum…ama yenada tesekkur ediremmm xebere gore chox lazimli xeberdir genclerimiz uchhun

  aznetin_gozeli

  birde zehmet olmasa o dinle bagli xeberde yazdigim serhime cavab yazsaniz chox sevinerem

 3. Leonel-207 dedi ki:

  HEQIQI COX LAZIMLI VE VACIB MELUMATDIR.BIR DAHA XEBERE GORE TESHEKKURLER.ELLERIN AGRIMASIN.

 4. GLINKA dedi ki:

  qan-donor,

  urub urub de askim

 5. aznetin_gozeli dedi ki:

  Sitat: qan-donor
  aznetin_gozeli

  xanim bu meqaleni siz facebookdan urubsuz heee duzunu deyiz chunki men bu xeberi facebookda oxumuwdum…ama yenada tesekkur ediremmm xebere gore chox lazimli xeberdir genclerimiz uchhun  [b]

  xeyr facebookdan yox, amma internetden tapmisam beli!!!Bu melumati dersle bagli lazim idi, maraqli geldi, istedim hamimiz bilek! aaa bir de nezerinizwe catdirim ki, FACEBOOK ozu en boyuk paylasim saytidir.orada da gore bilersiniz.Hem de ki, ERMENI TESKILATLARI HAQQINDA MELUMAT ISTENILEN AXTARIS SISTEMINDE EYNIDIR.CUNKI TESKILATIN YARANMA TARIXI, FEALIYYETI ISTER FACEBOOK, ISTER DIGER AXTARIS SISTEMLERINDE EYNI SEKILDE GOSTERILIRONA GORE DE OLA BILER, SIZ DE OXUMUSUNUZ!

  [/b]

 6. qan-donor dedi ki:
  aznetin_gozeli,

  beli Dostik mende oxumuwam onlar haqqinda bu dagliq Qarabag Meselesi barede her bir xeber menim ucun chox maaqlidir

 7. a.shevchenko dedi ki:

  applause

  Sitat: Leonel-207
  HEQIQI COX LAZIMLI VE VACIB MELUMATDIR.BIR DAHA XEBERE GORE TESHEKKURLER.ELLERIN AGRIMASIN.