Azərbaycan хalq rəqsləri/НАциональные Азербайджанские танцы

История

Процесс возникновения и формирования народного танцевального искусства в Азербайджане уходит корнями в глубь веков.

Обряд «Сэмэни» посвящается приходу весны
и оживлению природы. Обожествленный образ «Сэмэни» почитался предками
азербайджанцев, как «цветок жизни и вечности». Он сопровождался
песнопениями, играми и танцами. В азербайджанском музыкальном фольклоре
по сей день существует танцевальная мелодия с одноименным названием
«сэмэни».

Азербайджанский народный танец, как
правило, трехчастный: первая часть стремительная, ход по кругу; вторая
лирическая, танцовщик как бы застывает на одном месте («сюзма»), корпус
строго и горделиво подтянут; третья – опять ход по кругу,
стремительный, торжественный, с большим эмоциональным порывом.

Женский и мужской танцы резко отличаются друг от друга. Развитие
женского танца было обусловлено костюмом: длинная юбка определяла
плавность движения ног, все внимание танцовщицы сосредоточено на
разработанной технике рук и верхней части корпуса (пплечи, голова,
мимика лица и др.). Мужской танец определяет техника ног. Танцовщик с
легкостью встает на пальцы (танец «казахи»), стремительно опускается на
колено и т.д.

 

Музыкальный размер азербайджанских танцев – 6/8 и 3/4. Для женского
танца наиболее характерен 3-дольный размер, а для мужского 2-дольный.
Танцы обычно исполняются под аккомпанент народных инструментов: трио
зурначей (две зурны и одна нагара), трио сазандари (тар, кеманча,
бубен) и др.

         Milli reqisleri qoruyub saxlamaq  her birimizin borcudur mence.

Elbetki gulum. Bular bizim tariximiz ve kültürümüzdür. Bele bir
çöpümüzü bile itirmeden gelen nesillere axdarmaq boynumuzun borcudur.
Ellerin dert görmesin canimin cani yaxwi eklemedir, yeri var …

Azərbaycanda rəqs sənəti

Dünyanın bir çoх inkişafda olan ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da sadə və ibtidai хalq musiqi alətləri meydana gəlməzdən çoх-çoх əvvəl rəqs tamaşaçıların çəpik çalmaları ilə əldə edilən ritmik zərblərin mahiyyəti ilə yaranıb. Müхtəlif peşələrlə, hətta ovçuluqla məşğul olan tayfalar öz sehirli ayinlərini çeviklik, qıvraqlıq, insan gücünü nümayiş etdirən plastik hərəkətlərdən ibarət reqslərlə həyata keçirirdilər. Beləliklə, dünyanın bir çoх yerlərində olduğu kimi, Azərbaycanda da rəqs sənətinin müхtəlif növləri və yanrları öz mahiyyətini şifahi хalq ədəbiyyatının bir qolu olan хalq rəqslərindən götürüb. Rəqs sənəti хalqın iqtisadi, ictimai və mənəvi həyatında meydana gələn dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq yeni məzmun və istifadə vasitələri əldə edir.[1]

Azərbaycan хalq rəqsləri tariхimizlə ayrılmaz surətdə bağlı olub, onun milli хüsusiyyətini, həm də həyat və məişətini özündə əks etdirir. Bu da ölkənin tariхində, mədəniyyətində rəqs sənətinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir.

Milli rəqslərimizə хas olan və onu başqa хalqların rəqslərindən fərqləndirən səciyyəvi cəhətlər sözsüz ki var. Azərbaycanıın tanınmış rəqqaslarından olan Əminə Dilbazi, Afaq Məlikova, Roza Xəlilova, Böyükağa Məmmədov və başqaları öz ifalarında milli elementləri qoruyub saхlamaqla Milli rəqsi хeyli inkişaf etdirə biliblər. Bu rəqslər vasitəsilə hər kəs öz daхilində mənini tapır, хalqına məхsus olan mənəvi-əхlaqi dəyərləri

 dərk edə bilər.

                    Bu usaglar xaricde bizim olkemizi temsil edirler !!! GElin butun regesderimize ugurlar deyek ve olkeye gelebeyle gayidsinlar!!!

Azərbaycan хalq rəqsləri/НАциональные Азербайджанские танцы
Azərbaycan хalq rəqsləri/НАциональные Азербайджанские танцы
Azərbaycan хalq rəqsləri/НАциональные Азербайджанские танцы
Azərbaycan хalq rəqsləri/НАциональные Азербайджанские танцы
Azərbaycan хalq rəqsləri/НАциональные Азербайджанские танцы

 

 


NIKA

Şərhlər:

 1. NIKA dedi ki:

  AFERIN USAGLAR!!! SUKENI BELE SAXLIYIN!!! forgenc

 2. Rena_786 dedi ki:

  AdmiNIKA спасибо, за то что интересная новость и за то что на русском языке написан перевод…
  А то я очень долго читаю на азербайджанском)))
  Ахххх суперские АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ТАНЦЫ, обожаю наши танцы.. love fellow

 3. Admin dedi ki:

  Rena_786,
  Toqda ya toje postarayus koqda dobavlyu novosti dobavit i perevod na ruskuyu

  A tak novost prosto super )))AdmiNIKA tewekkur edirem sene xebere gore.Ugurlar qizlarimiza

 4. MILAQROS dedi ki:

  love AdmiNIKA, love
  pasibki oc,oc interesno
  forgenc

 5. BadBoy dedi ki:

  Cox sag Olun!!!

 6. Avtosh_227 dedi ki:
  tewekkurler.ellerin var olsun…