Allahin 99Adi

Allahin 99Adi

1.
Allah


2.
Rəhman:
Əsirgəyici, bütün məxluqatına rəhmetiyle məlum edən (dünyada).

3.
Rəhim:
Bağışlayıcı, sevdiklərinə və möminlərə mərhəmət edən (axirətdə).

4.
Məlik:
Mülkün sahibi, mülk və səltənəti davamlı olan.

5.
Kuddəs:
Hər cürə əklik və ayıblardan münəzzəh olan.

6.
Salam:
Hər çeşit afət və kədərlərdən əmin olan.

7.
Mömin:
Qullarına əhəmiyyət verən. özünün ve peyğəmbərlərinin doğruluğunu ortaya qoyan, qullarəna elədiyi vədinde sadıq.

8.
Müheymin:
Səltənəti haqqında dilədiyi kimi təsəvvür edən, hər şeyi göz edib qoruyan.

9.
Əziz: İ
zzət sahibi, məğlub edilməsi imkansız olan, hər şeyə qalib olan.

10.
Cabbar:
Əzəmət və qüdrət sahibi, istediyini mütləq edən,dilədiyinə müqtədir olan.

11.
Mütəkəbbir:
Ululuq sahibi, hər şeydə və hər hadisədə böyüklüyünü göstərən.

12.
Halık:
Hər şeyin varlığını və keçirəcəyi halları təkdir edən, yaradan, yoxdan var edən böyüklükde tayı olmayan.

13.
Bari:
Hər şeyin aza və cihazını birbirinə uyğun yaradan.

14.
Musavvir:
Təsvir edən, hər şeyə bir şəkil və xüsusiyyet verən.

15.
Qaffar:
Qullarının günahını örtən, məqfirəti çox, günahları bağışlayıcısı.

16.
Kahhar:
Hər şeyə, hər istədiyini edəcək sürətə, qalib və hakim.

17.
Vahhab: ç
ox ehsan edən, çeşit-çeşit nemətləri daima bağışlayan.

18.
Rəzzak:
Bütün məxluqatın riskini verən və ehtiyacını qarşılayan.

19.
Fəttah:
Hər cürə müşkülləri açan və asanlaştıran, darlıqdan qurtaran.

20.
Alim:
Hər şeyi ən ince nöqtəsina qədər bilən, elmi əbədi və əzəli olan.

21.
Kabız:
Dilədiyinə darlıq verən, sıxan, daraldan.

22
. Basit:
Dilədiyine bolluq verən, açan, genişleden.

23.
Hafıd:
Yuxarıdan aşağıya endirən, alçaldan, dərəcələri salan.

24.
Rafi:
Yuxarı qaldıran, yüksəlden, dərəcələri yüksəldən.

25.
Muiz: İ
zzət verən, əziz qılan.

26.
Məzil:
Zillətə düşürən, xor ve xakir edən.

27.
Semi:
Hər şeyi eşidən, qullarının niyazını qəbul edən.

28.
Basir:
Hər şeyi görən.

29.
Höküm:
Hikmət sahibi olan, elədiyi hər işde hikməti göz edən, hökm edən.

30
. Adil:
Son dərəcə ədalətli olan.

31.
Lətif:
Ən incə içlərin bütün incəliklərini bilən, lütf və ehsan sahibi olan.

32.
Habir:
Hər şeyi iç üzünden,gizli tərəfindən xəberdar olan.

33.
Həlim:
Yumuşak davranan, hilmi çok olan.

34.
Əzim:
Yetərincə əzəmətli olan.

35.
Qafur: ç
ox bağışlayan, maqfirəti çox.

36. Ş
əkur: ü
zünün rızası üçün edilən əməlləri daha ziyadəsi ile qarşılayan.

37.
Aliyy: ç
ok ulu.

38.
Kəbir:
Yetərincə böyük.

39
. Hafiz:
Edilən içləri bütün təfsilatıyla hifzedən, hər şeyi bağışlayan ve beladan qoruyan.

40.
Mukit:
Bilən, təyin edən. Hər yaradılmışın riskini verən.

41.
Hasib:
Hərkəsin həyatı boyunca elediklərinin bütün təfərrüatıyla hesabını yaxşı bilən. Məxluqatına kafi olan.

42.
Cəlil:
Əzəmət sahibi olan, ululuq sahibi olan.

43. Kərim: çox ikram edici, kərimi olan.

44.
Rakib:
Bütün varlıqlar və bütün içlər mürəkkəbəsi altında olan.

45.
Mucib: ü
zünə yalvaranların istəklərini verən,duaları qəbul edən.

46.
Vasi:
Lütfü bol olan.

47.
Hakim:
Əmirləri, kəlamı və bütün içləri hikmətli, hikmət sahibi olan.

48.
Vədud:
Yaxşı qullarını sevən, rızasına endirən və sevilməyə layıq olan.

49.
Məcid:
şanı, şərəfi çox üstün olan.

50.
Bais: ö
lüləri dirildən, qəbirlərdən çıxartan.

51. Ş
ahid:
Hər zaman və hər yerdə hazır və nazir olan.

52.
Haqq:
Vacibul vücud olan, varlığı heç dəyişmədən duran.

53.
Vəkil:
Təvəkkül sahiblərinin içini düzəldib onlardan daha yaxşı təmin edən.

54.
Kavi:
Yetərincə qüvvətli.

55.
Mətin:
Yetərincə güclü.

56.
Vəli:
Seçkin qullarının dostu.

57.
Həmid:
Ancaq özünə həmd edilən, bütün varlığın diliyle deyilen.

58.
Muhsin:
Namıtənahı da olsa, bir-bir hər şeyin sayını bilən.

59.
Mübdi:
Məxluqatı maddəsiz və örnəksiz olaraq başdan yaradan.

60.
Muid:
Yaradılmışları yox etdikdən sonra təkrar yaradan.

61.
Muhyi:
Əhya edən, dirildən, can bağışlayan, sağlıq verən.

62.
Mumit:
Canlı, bir məxluqatın ölümünü yaradan,öldürən.

63.
Hayy:
Diri, tam və mükəmməl mənasıyla həyat sahibi.

64.
Qəyyum:
Yaratdıqlarının içini çevirən hər işlənəni bilən, əvvəli olmayan.

65. Vacid: İstədiyini, istədiyi vaxtda tapan.

66.
Vahid:
Tək. Zatında, sifətlərində, adlarında, əfailində ortağı və bənzəri olmayan.

67.
Səməd:
Hər şey Ona möhtac, fəqət O heç bir şeyə möhtac deyil.

68.
Qadir: İ
stədiyini, istədiyi kimi yaratmağa möktədir olan.

69.
Muktedir:
Qüvvət ve qüdrət sahibləri üzərində dilədiyi kimi təsəvvür eden.

70.
Mukaddim: İ
stədiyini öne gətirən, önə alan.

71.
Muahhir: İ
stədiyini geri qoyan, arxaya buraxan.

72.
Evvel:
Hər şeydən önce var olan.

73
. Ahir:
Hər şey həlak olduqdan sonra geri qalan.


74. Zahir:
Varlığı saysız dəlillərlə açıq olan.

75.
Batın:
Ağılların idrak edəməyəcəyi üzrə əzabı gizli olan.

76
. Vali:
Bu müəzzam kainatı ve bütün hadisələri tek başına idarə edən.

77.
Muteali:
Ağlın mümkün gördüyü hər şeydən, hər haldan uca olan.

78
. Bərr:
Qullarına yaxşılıqı və ehsanı, nemətləri bol olan.

79.
Təvvab:
Tövbələri qəbul edib günahları bağışlayan.

80.
Müntəkim:
Günahkarlara, ədalətiylə, müştəhək olduqları cəzanı veren.

81.
Afəv:
Bağişlayan, maqfirət edən.

82
. Rauf:
Mərhəmət edici, şəfqətli.

83.
Malikil Mülk:
Məlkin əbedi əzeli sahibi.

84.
Zılcəlal-i Vəl-ikram:
Həm əzəmət sahibi, həm artıq kərəm sahibi.

85.
Muksit:
Hökmünde və əfalində ədalətli olan.

86.
Cami: İ
stədiyini istədiyi zaman istədiyi yerdə toplayan.

87.
Qani: Ç
ox zəngin, heç bir şeyə möhtacı olmayan.

88.
Müşni:
Dilədiyinə zənginlik verən müstəqini qılan.

89.
Məcid:
Qədri və şanı böyük, kərəm ve müsəmməhası bol.

90.
Mani:
Bəzi şeylərin meydana gəlməsinə icazə verməyən, əngəlləyən.

91.
Nur:
Aləmləri nurlandıran, dilədiyini nur edən, nur olan.

92
. Hadi:
Hidayətə qovuşduran, kulunu xeyirlə müvafiq qılan.

93.
Bədi: Ö
rnəksiz, misalsız, əcayib ve heyrət verici aləmlər yaradan.

94.
Baki:
Varlığının sonu tapılmayan, əbədi olan.

95.
Varis:
Varlığı davam edən, sərvətlərin həqiqi sahibi.

96
. Rəşid:
Bütün aləmləri doğru bir nizam və hikmətlə aqibətinə çatdan.

97.
Sabur:
?ox səbirli olan, üsyankarlardan təcili intiqam almayan.

98
. Dar:
Eyləm və zərər verəcək şeyləri yaradan, hüsrana uğradan.

99.
Nafi:
Xeyir və mənfəət verəcək şeyləri yaradan, faydalandıran.

Ayselka

Şərhlər:

 1. AYSANKA dedi ki:

  ha!ha! belay gor ne gederdi.oturub bir gun yazaram.spasibocki.bunlari bilmek lazimdi.naizust

 2. Ayselka dedi ki:

  gulmek lazim deyil bilmek lazimdi

 3. MILAQROS dedi ki:

  coxsagol love Ayselka, love dini xeberleri cox sevirem
 4. IzYuMinKa dedi ki:

  love cooox sag ollll love fellow

 5. Admin dedi ki:

  Ayselka Superrr Elelrine saglik bunlari hami bilmelidir

 6. NAZLI dedi ki:

  co…x maraqlidir sagolun

 7. Devil_666 dedi ki:

  twkler bol maraqli xeberler arzu edirem

 8. BadBoy dedi ki:

  Cox sag Olun!!!